Antićeva: Veća transparentnost za korišćenje novca iz budžeta

Država iz budžeta odvaja značajna sredstva za finansiranje programa od javnog interesa koje realizuju udruženja civilnog društva i zbog toga je u martu doneta nova uredba koja treba da poveća transparentnost njihovog korišćenja, rekla je danas pomoćnica ministra u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Srbije Ivana Antić.

Ona je na okruglom stolu „Transparentnost finansiranja programa od javnog interesa koje realizuju udruženja“, rekla da nova uredba obavezuje državne organe na aktivnosti radi boljeg planiranja, izbegavanja sukoba interesa, veće transparentnosti postupka dodele, ali i trošenja namenskih sredstava.

Uvedena je obaveza objave plana raspisivanja javnih konkursa početkom godine, obveznih elemenata javnog konkursa i utvrđivanja bližih merila i kriterijuma za vrednovanje programa, preciziran postupak odlučivanja, omogućeno uključivanje stručne javnosti u konkursni proces.

Okrugli sto „Transparentnost finansiranja programa od javnog interesa koje realizuju udruženja“

Dodatno je uređena i kontrola utroška sredstava, a bolje je regulisana i proširena obaveza izveštavanja, kako organizacija civilnog društva, tako i institucija. „Svi u ovom procesu, i državne institucije i organizacije civilnog društva, moraju da nose odgovornost, a krajni cilj je da se sredstva koriste u najboljem interesu građana. Vodiće se računa da li je udruženje nenamenski trošilo budžetska sredstva, a precizira se i postupanje u slučaju nepravilnosti i nenamenskog utroška sredstava„, rekla je Antić.

Ministarstvo je u toku rada na ovoj uredbi, u saradnji sa Kancelarijom za saradnju sa civilnim društvom i SKGO, obavilo sveobuhvatne javne onlajn konsultacije, sa organizacijama civilnog društva i lokalnim samoupravama. Održalo je niz pojedinačnih sastanaka sa predstavnicima državnih organa i nezavisnih tela. „Posebno smo ponosni na izuzetno transparentan i inkluzivan postupak rada na samom tekstu uredbe i praksi uključivanja javnosti u ranim fazama pripreme propisa koje ovo ministarstvo dosledno primenjuje u svom radu, a pre svega u oblasti ljudskih i manjinskih prava„, rekla je pomoćnica.

Vršilc dužnosti direktora Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije Žarko Stepanović istakao je da je novina uredbe uvođenje obaveze za organe javne uprave koji će biti dužni da u januaru sledeće godine dostave toj kancelariji planove konkursa koje će raspisati.

On je rekao da Kancelarija i Ministarstvo, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština priprema vodič koji treba da ujednači praksu lokalnih samouprava koje su različito organizovane.

Zamenik generalnog sekretara za zastupanje pri Stalnoj konferenciji gradova i opština (SKGO) Nikola Tarbuk objasnio je da će Vodič sadržati modele akata vezanih za finansiranje i dodao je da će SKGO sledeće godine organizovati obuke za lokalne samouprave koje se odnose na identifikaciju javnog interesa i poslove vezane za konkurse. SKGO će, kako je rekao, kroz program obuke koje finansira švajcaraska vlada sledeće godine kroz obuku pružiti podršku nekolicini odabranih lokalnih samouprava, ali će savetodavne usluge pružati i drugim opštinama. „U izradi vodiča konsultovaćemo se sa lokalnim samoupravama i civilnim društvom“, rekao je Tarbuk.

Marija Dživdžanović iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave rekla je da je u Srbiji registrovano 32.000 udruženja među kojima je 70 stranih i 820 zadužbina i fondacija. „To govori koliko je velik civilni sektor i da je neophodno da se praksa dodele sredstava ujednači“, rekla je ona.

Pomoćnica ministra Ivana Antić i v.d. direktor Kancelarije OCD Žarko Stepanović

Okrugli sto na temu „Transparentno finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja“ organizovali su Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije i Stalna konferencija gradova i opština u cilju predstavljanja Uredbe i sagledavanja obaveza svih učesnika u procesu u skladu sa novim propisom. Učesnici skupa bili su predstavnici državnih organa, jedinica lokalnih samouprava i organizacija civilnog društva.

Finansiranje udruženja putem javnih konkursa uvedeno je 2012. godine kad je prvi put donet propis koji uređuje ovu oblast. Nova Uredba proistekla je iz potrebe da se otklone  uočeni nedostaci u  praksi, što je predviđeno i strateškim dokumentima – Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije za period od 2013-2018 i Akciononim planom za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za 2016. i 2017. godinu.

 

 Skip to content