Bošnjak na konferenciji o položaju Roma

Državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak se obratio učesnicima konferencije pod nazivom „Uloga i značaj saradnje organizacija civilnog društva i lokalnih samouprava u sprovođenju politika za Rome i Romkinje“. Skup je organizovala Kancelarija za ljudska i manjinska prava u Klubu poslanika u Beogradu, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, u okviru projekta „Ovde smo zajedno – Evropska podrška za inkluziju Roma“, koji se finansira sredstvima Evropske unije. Konferencija je okupila predstavnike 20 opština i gradova i predstavnike organizacija civilnog društva.

 

Državni sekretar je istakao da je u realizaciji ovog projekta MDULS imalo bitnu ulogu kroz rad više svojih sektora i da je ponosno na do sada postignute zajedničke rezultate.

“Od izuzetnog je značaja i saradnja lokalnih vlasti sa nevladinim organizacijama u cilju unapređenja života svih građana, a posebno kod romske populacije. Od NVO sektora se očekuje dalji rad na uključivanju što većeg broja građana romske nacionalnosti u ove procese. MDULS je do sada kroz svoju ulogu u stvaranju pravnog okvira kao i kroz realizaciju različitih segmenata doprineo unapređenju položaja Roma u Srbiji“, zaključio je Bošnjak dodavši da će ta uspešna praksa biti nastavljena u budućnosti.Skip to content