Bošnjak: Obezbeđen je maksimalni konsenzus pri izradi akcionog plana za manjine

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivan Bošnjak obratio se danas učesnicima konferencije „Delotvorno učešće nacionalnih manjina u javnom životu“ u organizaciji Centra za istraživanje etniciteta.

Nakon uvodnih pozdravnih reči, Bošnjak se zahvalio učesnicima skupa što su svojim prisustvom pokazali veliko interesovanje za ovu važnu temu, a posebno zahvalnost je iskazao Centru za istraživanje etniciteta i drugim nevladinim organizacijama, koji organizovanjem ovakvih događaja i sprovođenjem istraživanja, podstiče razgovore na temu ostvarivanja prava nacionalnih manjina.

„Važno je istaći da je u cilju izrade Akcionog plana za ostvarivanje prava nacionalnih manjina obezbeđen maksimalni konsenzus i formirana multiresorna radna grupa sastavljena od relevantnih državnih i pokrajinskih organa, predstavnika nacionalnih saveta nacionalnih manjina i predstavnika Saveta Evrope i organizacija civilnog društva.“, osvrnuo se Bošnjak na rad Ministarstva i dodao da je Akcioni plan razvijan kroz širok inkluzivni proces u cilju pružanja mogućnosti nacionalnim manjinama da preko svojih predstavnika obezbede najveći stepen učešća u oblikovanju ovog ključnog dokumenta za ostvarivanje prava nacionalnih manjina.

 

Bošnjak je objasnio da je Akcionim planom predviđeno sprovođenje uporedno pravne analize praksi država članica EU u regionu u cilju identifikacije najboljeg modela učešća nacionalnih manjina u izbornom procesu i adekvatne zastupljenosti nacionalnih manjina u predstavničkim telima na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou. Na osnovu pomenute analize, vršiće se izmene normativnog okvira.

„Kada je reč o zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina u javnom sektoru, neophodno je uspostaviti sistem prikupljanja podataka o nivou zastupljenosti nacionalnih manjina, poštujući princip dobrovoljnosti i propisa o zaštiti podataka o li, nastavio je Bošnjak i podvukao da su usvajanjem Zakona o registru zaposlenih, izabranih, imenovanih, postavljenih i angažovanih lica kod korisnika javnih sredstava, stvoreni uslovi da se prikupe podaci o nivou zastupljenosti nacionalnih manjina u javnom sektoru i javnim preduzećima.

Bošnjak je zaključio da je Usvajanjem Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave 3. marta 2016. godine, predviđeno  da Vlada uredbom bliže uredi kriterijume za razvrstavanje radnih mesta i  merila za opis radnih mesta službenika, pri čemu će voditi računa o poznavanju jezika i pisama nacionalnih manjina, kao posebnog uslova za određena radna mesta.

„Prilikom uređivanja kriterijuma za razvrstavanje radnih mesta i merila za opis radnih mesta službenika, Vlada će posebno voditi računa o nacionalnom sastavu stanovništva i odgovarajućoj zastupljenosti pripadnika nacionalnih manjina radi postizanja pune ravnopravnosti između pripadnika nacionalne manjine i građana koji pripadaju većini.“, završio je svoje izlaganje Bošnjak.Skip to content