Bošnjak sa predstavnicima Nacionalnog saveta Vlaha

Državni sekretar Ivan Bošnjak razgovarao je u Požarevcu sa predstavnicima Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine o radu Nacionalnog saveta i uslovima za ostvarivanje prava manjina u Srbiji.

Državni sekretar je izrazio zadovoljstvo što je nakon izbora obezbeđen kontunuitet u radu i rukovođenju Nacionalnim savetom Vlaha.

Predstavnici Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine istakli su potrebu za jačanjem sopstvenih kapaciteta kroz saradnju sa drugim nacionalnim savetima, državnim organima i naročito loklanim samoupravama u kojma žive pripadnici ov manjine.

Državni sekretar je podestio da je prošle godine, nakon 12 godina, Ministarstvo ponovo pokrenulo dodelu sredstava iz Fonda za nacionalne manjine. „Ove godine uspeli smo da obezbedimo veća sredstava za ovaj fond za jednu trećinu u odnosu na 2018. godinu i sada iznose 30 miliona dinara. Oblasti koje će se finansirati ove godine odrediće republički Savet za nacionalne manjine, zajedno sa nacionalnim savetima“ rekao je on.

Bošnjak podvlači da je zakonom propisano obaveza da i lokalne samouprave imaju obavezu da samostalno finansiraju aktivnosti nacionalnih saveta, i zadatak nam je ove godine da se ova zakonska odredba doslovno sprovodi u svim opštinama i gradovima gde žive nacionalne manjine. „Na tome bi trebalo da rade sve zainteresovane strane, dok će posebnu podršku u koordinaciji pružiti upravni okruzi na čijoj teritoriji žive Vlasi“ istakao je Bošnjak.Skip to content