Brajović: OGP je snažan instrument za unapređenje transparentnosti, odgovornosti i efikasnosti javne uprave

Savetnica u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Dragana Brajović danas je govorila na konsultativnom sastanku sa organizacijama civilnog društva, u okviru javnih konsultacija koje organizuje Ministarstvo na temu Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu (Open Government Partnership – OGP) u Republici Srbiji za period od 2016. do 2017. godine širom Srbije.

„OGP je snažan instrument za unapređenje transparentnosti, odgovornosti i efikasnosti javne uprave, kao i za ispunjenje određenih kriterijuma u procesu pristupanja EU. Kao takav on predstavlja integralni deo ukupne reforme javne uprave koje sprovodi ova Vlada“, rekla je Brajović.

Ona je naglasila da saradnja sa civilnim društvom, kao jedno od osnovnih načela OGP, podrazumeva zajednički rad na razvoju obaveza koje će biti uključene u Akcioni plan. „To zahteva preuzimanje odgovornosti obe strane, ali i kompromise“, naglasila je Brajović.

S tim u vezi, ona je pojasnila da državna uprava treba i mora da bude otvorena za nove ideje koje dolaze iz civilnog sektora, dok civilno društvo mora da razume da transformisanje institucija i rad javne administracije nije lak niti kratak proces, te da zahteva strpljenje i fleksibilnost. „Sve to zahteva veliku posvećenost i rad, ali može dovesti do značajnih rezultata pri čemu i do  izmene načina rada obe strane“, zaključila je ona.Skip to content