Čestitka povodom obeležavanja Dana matičara

Dragi naši matičari,

Vi koji ste nezaobilazni akteri u životu svakog od nas u njegovim najsrećnijim trenucima, pa i onim manje lepim i koji svojim profesionalnim i stručnim radom doprinosite upešnom funkcionisanju poslova iz ove važne oblasti državne uprave, koristim ovu svečanu priliku da Vam od srca čestitam Vaš dan – Dan matičara, kada ujedno obeležavamo i jubilej – 70 godina od ustrojavanja državnih matičnih knjiga na celoj teritoriji Republike Srbije.

U sistemu celokupne reforme javne uprave i njene dalje modernizacije, zajednički ćemo se potruditi da unapredimo i olakšamo Vaš rad u stvaranju povoljnog poslovnog okruženja u vođenju matičnih knjiga i njihovoj implementaciji u ukupne reformske procese, a samim tim obezbedimo delotvornije i ekonomičnije ostvarivanje prava naših građana u ovoj oblasti.

Želim Vam dalji uspeh u radu uz dobro zdravlje i lične uspehe.Skip to content