Delegacija MMF-a sa ministarkom Obradović o zapošljavanju u javnom sektoru i reformi sistema plata

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović razgovarala je danas putem video-linka sa delegacijom MMF-a, koju je predvodio šef Misije Jan Kes Martjen.

Na sastanku se razgovaralo o zapošljavanju u javnom sektoru, odnosno o smanjenju broja zaposlenih u javnoj upravi od kraja 2013. do 2021. godine, kao i o kontroli novog zapošljavanja u javnoj upravi nakon prestanka važenja Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, koji je bio na snazi do kraja 2019. godine. Takođe, u razgovoru je značajna pažnja posvećena reformi sistema plata i setu zakona koji su neophodni za početak primene novog sistema plata, kao i normativnim koracima koje Ministarstvo treba da predloži do tada.

Obradović je istakla da su Ministarstvo i Vlada Srbije čvrsto opredeljeni da se reforma sistema plata u Srbiji sprovede u skladu sa potrebama javne uprave, kao što je jasno opredeljena za reformu celokupne javne uprave, što je rezultiralo usvajanjem nove Strategije reforme javne uprave za period 2021-2030. godine sa Akcionim planom za period 2021-2025. godine, čija je vizija Uprava po meri svih nas, po meri građana, privrede i državnih službenika.

Sastanku sa delegacijom MMF-a pored ministarke Obradović prisustvovali su i državni sekretar Maja Mačužić Puzić i pomoćnik ministra zadužena za Sektor za upravljanje ljudskim resursima Ivana Savićević.Skip to content