DODATNO POJAŠNJENJE U VEZI SA PODACIMA O BROJU BIRAČA UPISANIH U JEDINSTVENI BIRAČKI SPISAK

Na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave 7. marta objavljena je informacija o broju upisanih birača u Jedinstveni birački spisak.

Imajući u vidu da je objavljivanje ove informacije izazvalo nedoumice kod građana, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave podseća da se u Jedinstvenom biračkom spisku vodi evidencija punoletnih, poslovno sposobnih državljana Republike Srbije, koji imaju biračko pravo prema prebivalištu, kao i birača koji imaju boravište u inostranstvu, a koji su upisani u birački spisak prema poslednjem prebivalištu pre odlaska u inostranstvo.

Sve promene u biračkom spisku vrše se na osnovu službenih evidencija nadležnih organa i ažuriraju se na dnevnom nivou.

Napominje se da je prema Popisu iz 2011. godine za utvrđivanje ukupnog broja stanovnika primenjen koncept „uobičajenog stanovništva“ (lice se smatra stanovnikom onog mesta u kojem samo ili sa članovima svog domaćinstva provodi najveći deo svog vremena), nezavisno od toga gde ima prijavljeno prebivalište. Takođe treba imati u vidu da je jedan broj građana bojkotovao ili se iz drugih razloga nije odazvao navedenom popisu (inostranstvo, put…) pa iz tih razloga broj građana utvrđen popisom nije relevantan podatak za poređenje sa brojem birača.

Smatramo da je važno istaći da objavljen podatak o ukupnom broju birača za izbore 2014. godine nije uporediv sa podatkom o trenutnom broju birača upisanih u birački spisak, s obzirom na to da se birački spisak zaključuje samo za biračka mesta na kojima se sprovodi glasanje.Skip to content