Dražić: Jedinstveni birački spisak nikad nije bio ažurniji

Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Marina Dražić sastala se sa predstavnicima Kancelarije OEBS-a za demokratske institucije i ljudska prava (ODIHR) sa kojima je razgovarala o Jedinstvenom biračkom spisku i aktivostima Ministarstva na njegovom unapređenju.

„Jedinstveni birački spisak nikada nije bio ažurniji. Elektronski smo povezali matične knjige umrlih i venčanih sa JBS, tako da matičar po upisu činjenice smrti i venčanja u matične knjige, po službenoj dužnosti, elektronskim putem šalje referentima koji rade na ažuriranju podataka u JBS“, rekla je Marina Dražić.

Kako je dodala, na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samourpave otvorena je i posebna stranica, na kojoj objavljujemo sve informacije koje se odnose na JBS.

Podsetila je da građani mogu proveriti da li su upisani u JBS preko stranice https://upit.birackispisak.gov.rs/ i na portalu e Uprave i naglasila da je to sada omogućeno i slepim i slabovidim licima.

“U cilju unapređenja pristupa izbornom procesu svim građanima omogućili smo proveru podataka u JBS i za slepe i slabovide tako što će odlaskom na sajt koristiti čitač sa ekrana. Postupak je takav da nakon unosa matičnog broja, a pre opcije pretraživanja, unose kod sa slike uz instrukciju u audio fajlu. Ranije je provera biračkog spiska bila takva da je uvek morao neko da bude pored slepe i slabovide osobe i pomaže joj, sada to mogu sami da učine“, rekla je ona.

Dodala je da je sprovedeno sedam obuka za 368 referenta koji rade u aplikaciji Jedinstvenog biračkog spiska, kao i dve obuke za 279 matičara o povezivanju matičnih knjiga sa Jedinstvenim biračkim spiskom, u cilju jačanja demokratskih kapaciteta i unapređenja biračkog spiska, posebno kad je reč o tačnosti i ažurnosti podataka.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, kako je dodala Dražić, objavilo je i Priručnik za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koji je značajan alat u radu službenika koji su ovlašćeni za vođenje, odnosno ažuriranje biračkog spiska.

U Priručniku je, između ostalog, predstavljen i postupak ažuriranja biračkog spiska od raspisivanja izbora do zaključenja biračkog spiska, sa detaljnim objašnjenjima postupka obaveštavanja građana o načinu uvida u birački spisak i ostvarivanju prava za glasanje po mestu boravišta u zemlji ili u inostranstvu.

Ministarstvo je pripremilo i objavilo i video, koji građanima pojašnjava način provere podatka u Jedinstvenom biračkom spisku.Skip to content