Dražić: Pripremljen priručnik za sprovođenje Zakona o JBS

Pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Marina Dražić predstavila je danas Priručnik za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koji će biti značajan alat u radu službenika koji su ovlašćeni za vođenje, odnosno ažuriranje biračkog spiska.

„Ministarstvo prepoznaje njihovu posvećenost i odgovornost koju imaju u obavljanju ovih poslova i želimo da im ovim Priručnikom omogućimo da svakodnevno ažuriranje biračkog spiska bude u velikoj meri olakšano“, istakla je Marina Dražić.

Podsetila je da je izrada priručnika  jedna od mera navedenih u Zaključku Vlade i Radne grupe za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava, kojima se dodatno unapređuje izborni proces u zemlji.

„U Priručniku je predstavljen postupak ažuriranja biračkog spiska od raspisivanja izbora do zaključenja biračkog spiska, što podrazumeva detaljna objašnjenja postupka obaveštavanja građana o načinu uvida u birački spisak i ostvarivanju prava za glasanje po mestu boravišta u zemlji ili u inostranstvu“, navela je Dražić.

Priručnikom se, kako je objasnila, preciziraju činjenice o biraču koje se upisuju u birački spisak, mesna nadležnost kao i način donošenja rešenja o promenama u biračkom spisku – rešenja o brisanju birača iz biračkog spiska ili rešenja o izmeni, dopuni ili ispravci neke činjenice o biraču.

Detaljno je obrađen postupak ažuriranja od zaključenja biračkog spiska do 72 sata pre dana izbora, odnosno, precizirane su obaveze jedinica lokalne samouprave koje se odnose na prijem zahteva za promene u biračkom spisku i dostavljanje ovih zahteva Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Priručnikom su obuhvaćene i obaveze Ministarstva koje se odnose na štampanje Izvoda iz biračkog spiska i dostavljanje nadležnim Izbornim komisijama, kao i na rešavanje po zahtevima za promene u biračkom spisku.

Poseban deo Priručnika posvećen je pravu birača na žalbu na rešenje o promenama u biračkom spisku, odnosno, postupku i predviđenim rokovima za ostvarivanje ovog prava. Protiv rešenja koje je ministarstvo nadležno za poslove uprave donelo u prvom stepenu, može se podneti tužba Upravnom sudu.

Posebna pažnja, posvećena je radu u aplikaciji JBS sa konkretnim primerima. a u cilju otklanjanja eventualnih nejasnoća tokom korišćenja aplikacije.Skip to content