Izmena Zakona o državnim službenicima od velikog značaja za uspešno funkcionisanje sudova i javnih tužilaštava

Ministar državne uprave i lokalne samouprave dr Aleksandar Martinović obrazlagao je danas Predlog zakona o izmeni Zakona o državnim službenicima, na početku zajedničkog načelnog i jedinstvenog pretresa o više predloga zakona, koji su na dnevnom redu Četvrte sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2022. godini.

Izmenom Zakona o državnim službenicima odlaže se obaveza sprovođenja javnog konkursa za prijem u radni odnos na određeno vreme zbog privremeno povećanog obima posla do 2025. godine.  Do tada će se, u skladu sa procesom modernizacije i digitalizacije, uspostaviti Informacioni sistem za upravljanje ljudskim resursima, koji će biti podrška inoviranom kadrovskom planiranju, koje je preduslov da se osigura dovoljan broj kvalifikovanih i kompetentnih zaposlenih u upravi, radi postizanja strateških ciljeva.

Obrazlažući Predlog zakona, ministar je objasnio da je potreba za odlaganjem nastala, pre svega, zbog nedostatka uslova da se državni organi pripreme za sprovođenje pomenutog javnog konkursa, usled otežanih okolnosti izazvanih pandemijom virusa Kovid 19.

Martinović je rekao da je usvajanje ove izmene prvenstveno važno zbog uspešnog funkcionisanja pravosudnog sistema u državi. U suprotnom bi, kako je naglasio, došlo do blokade rada sudova, ali i javnih tužilaštava, u kojima, prema funkcionalnoj analizi koju je sačinilo Ministarstvo pravde, povećan obim posla uslovljava povremeno angažovanje skoro 2.000 zaposlenih na određeno vreme.

Prema njegovim rečima, slična situacija sa kadrovskim kapacitetima prisutna je i u drugim organima, naročito u Ministarstvu finansija, koje ima osam organa državne uprave u svom sastavu. Kako je istakao, samo Poreska uprava, Uprava carina i Uprava za trezor imaju preko 10.000 zaposlenih koji sprovode niz najznačajnih reformi u državi i zbog kojih je, takođe, značajno odlaganje primene ove odredbe zakona do stvaranja svih potrebnih preduslova za to.

Kao ovlašćeni predstavnik predlagača, ministar Martinović obrazlagao je danas i Predlog zakona o izmeni Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis i Predlog zakona o dopuni Zakona o javnim medijskim servisima.

On je pozvao narodne poslanike da uvaže sve navedene argumente i u Danu za glasanje usvoje predložene zakone.

 

Foto galerija – izvor: Foto FonetSkip to content