Komitet za monitoring: Nastaviti sa dobrom praksom uključivanja građana u donošenje politika

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić sastao se danas sa predsednikom Komiteta za monitoring Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Saveta Evrope Linom Verbekom (Leen Verbeek) koji boravi u Beogradu zbog sastanka Komiteta koji se ovde održava.

Sagovornici su razgovarali o važnosti većeg uključivanja građana u donošenje politika, kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou, te je stoga ministar upoznao gosta o prošlogodišnjim izmenama Zakona o državnoj upravi i Zakona o lokalnoj samoupravi koji upravo obavezuju državne organe i opštine i gradove da uključe zainteresovanu javnost još u procesu pripreme nacrta određenog akta. „Uveli smo i mogućnost da se građani uključe u kreiranje investicionog dela budžeta, pa je dosta opština i gradova krenulo sa tom praksom“, rekao je on.

Ministar je napomenuo da je, ma koliko svesni važnosti reforme javne uprave za proces EU integracija, neophodno da administraciju ubrzamo, modernizujemo i profesionalizujemo jer od njenog rada zavisi uspeh svih drugih reformi i brzina unapređenja kvaliteta života.

Gospodin Verbek je podvukao važnost održavanja sastanaka Komiteta van sedišta čime se podstiče poštovanje različitosti i unapređuje razumevanje među članovima. Takođe, izrazio je zadovoljstvo što se sastanak Komiteta održava u Beogradu.

Verbek je poručio ministru da se sastanak Komiteta održava na uobičajen način uz razmatranje tema sa agende, iz različitih zemalja članica Saveta Evrope, poput Moldavije, Rumunije, te da fokus nije na stanju u Srbiji, kao što su pojedini mediji preneli. Verbek i Ružić su se potom saglasili da ne postoji potreba za politizacijom u dnevnopolitičke svrhe tog redovnog sastanka Komiteta za monitoring i izrazili zajedničko očekivanje da će sastanak proteći uspešno.

Komitet za monitoring nije mesto za političke debate“, rekao je Verbek i dodao da je cilj rada Komiteta da podrži zemlje u njihovom razvoju, posebno na lokalnom nivou.Skip to content