Kroz sveobuhvatan informacioni sistem do reforme plata u javnom sektoru u Srbiji

„Do društveno prihvatljive i fiskalno održive reforme plata u javnom sektoru doći ćemo samo uspostavljanjem sveobuhvatnog informacionog sistema u kome se nalaze tačni i precizni podaci o radnim mestima, elementima plata zaposlenih i drugih troškova rada javnog sektora. Taj informacioni sistem mora biti povezan sa Katalogom radnih mesta i postojećim koeficijentima po kojima se isplaćuju plate u javnim službama.  Predlog da odložimo reformu do 2025. godine uzrokovan je potrebom za pouzdanom analizom njenih efekata i podacima dobijenim iz novog informacionog sistema sa jedne strane i stabilizacijom epidemiološke situacije u zemlji sa druge strane“, poručila je danas u Narodnoj skupštini, ministarka države uprave i lokalne samouprave Marija Obradović, na početku zajedničkog načelnog pretresa o setu zakona kojima se predlažu izmene u oblasti plata u javnom sektoru do 2025. godine.

Ona je istakla da je reforma sistema plata formalno u nadležnosti Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstva finansija, čija je saradnja po ovom pitanju kontinuirana, kako bi svi predlozi bili finansijski i fiskalno održivi. Obradović je podsetila da je država prošle godine bila opredeljena da započne implementaciju reforme plata od 2022. godine, međutim, usled složene situacije izazvane pandemijom KOVID 19 u celom svetu, pa i kod nas, bilo je neophodno da se sve aktivnosti usmere na podršku građanima, privredi i zdravstvu, tako da je cela javna uprava funkcionisala posvećena prioritetu zaštite života i zdravlja ljudi.

Ona je navela da su u ovoj borbi inspekcijske službe, čiji rad koordinira Ministarstvo na čijem je čelu, dale svoj maksimalni doprinos, kako bi sve mere koje su donošene dale svoj očekivani efekat, a Ministarstvo finansija bilo je s druge strane posvećeno jačanju ekonomije i podizanju životnog standarda građana.

„U uslovima kada građani treba da znaju da mogu da se oslone na svoju državu, nismo želeli da idemo u fiskalno neutralnu reformu, već da raspoloživa sredstva preusmerimo na sve građane, kao meru podrške države“, navela je Obradović.

Ona je istakla da sprovođenje reforme sistema plata u javnom sektoru proizvodi određene finansijske efekte po budžet i da iskustva drugih zemalja, koje su ovakvu reformu sprovodile, pokazuju da je to dugotrajan i kompleksan proces, koji mora biti prihvaćen od strane onih na koje se odnosi i koji zahteva dodatna sredstva planirana i obezbeđena budžetom.

Obradović je podsetila da ova godina nije prošla bez rada i aktivnosti koje predstavljaju pripremu za sveobuhvatnu reformu i kao najznačajniju aktivnost navela kontinuirani rad na Katalogu radnih mesta, koji je osnov za vrednovanje svih poslova u javnim službama, lokalnim samoupravama i državnim organima.

„Okončali smo postupak na unapređenju Kataloga koji planiramo da inoviramo tokom naredne godine i da radna mesta iz Kataloga povežemo sa koeficijentima po kojima se sada isplaćuju plate u javnim službama. Ministarstvo finansija posvećeno radi na izradi novog informacionog sistema koji treba da obezbedi planiranje, upravljanje i kontrolu izvršenja budžeta za troškove rada zaposlenih u javnom sektoru, kako bi spremni dočekali reformu plata u javnom sektoru 2025. godine. Imamo razumevanje MMF-a za prioritete koje smo imali u prethodnoj godini, kao i da ostajemo posvećeni tome da reforma sistema plata nastavlja da se posmatra kao strateško opredeljenje Vlade“, rekla je Obradović.

Narodna skupština počela je danas sednicu na kojoj razmatra, između ostalog, predloge zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama i o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave.

 

Foto i video galerija

Video pokrivalica – izvor TanjugSkip to content