Lokalne samouprave – veća transparentnost, manja korupcija

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički izjavila je da se od javne uprave očekuje sprovođenje reformi, a da to očekivanje nije uvek praćeno političkom podrškom i, posebno, odgovarajućim kapacitetima. Predsednik organizacije Transparentnost Srbija Vladimir Goati kaže da situacija po pitanju transparentnosti lokalnih samouprava nije zadovoljavajuća.

„Mi reforme svodimo na usvajanje propisa, a njihovo sprovođenje I zaživljavanje ostaje kao neko očekivanje od te javne uprave, koja, pri tom, ne dobije ni odgovarajuće obuke, ni kapacitet, a ponekad ni političku podršku“, rekla je Kori Udovički na konferenciji o transparentnosti lokalnih samouprava. Prema njenim rečima, javna uprava (bez javnih preduzeća) u Srbiji po broju zaposlenih u odnosu na uprave u evropskim zemljama nije suviše brojna, precizirajući da je na sto stanovnika sedam zaposleno u tom sektoru. „To ne znači da smo efikasna uprava. Naprotiv, nama je dovoljno da pogledamo šta ima, šta nema. Tu ima ozbiljnih viškova u nekim njenim delovima“, rekla je Udovički.

 

Predsednik organizacije Transparentnost Srbija Vladimir Goati kaže da situacija po pitanju transparentnosti lokalnih samouprava nije zadovoljavajuća i da je prosečna ocena 40 od 100, što je relativno nisko. „Nema mesta preteranom optimizmu. Nezadovoljni smo situacijom u borbi protiv korupcije gde stagniramo od 2010, jer su koruptivni krugovi strahovito otporni“, rekao je Goati, dodajući da u Srbiji postoji veliki sektor kojim država upravlja.

Ambasador Velike Britanije Denis Kif rekao je da Srbija može da računa na podršku te zemlje u sprovođenju reformi u javnoj upravi I ukazao na značaj dostupnosti informacijama kako bi se sprečila zloupotreba, što su osnovne obaveze Srbije u poglavljima 23 i 24, kao i reformi javne uprave.“Od državnih organa se očekuje da budu što transparentniji, jer otvaranje podataka za javnost ima veliku težinu I vodi smanjenju korupcije“, istakao je Kif.

„Jako je važno da lokalne samouprave rade na povećanju transparentnosti, da objavljuju podatke o javnim funkcionerima, jer samo na taj način građani će moći da prate I kontrolišu rad funkcionera“, rekla je direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Tatjana Babić.

Zamenica poverenika za informacije od javnog značaja Stanojla Mandić navela je da se u najvećem broju slučajeva propisi koji se tiču transparentnosti poštuju samo u onoj meri u kojoj postoje sankcije za kršenje tih propisa. „To se odnosi i na stanje internet sajtova, informatora o radu, na postupanje po zahtevima za pristup informacijama, uređenju procedura I praksu u vezi sa radom skupštine, budžetom I javnim preduzećima“, rekla je ona.Skip to content