Manjinski jezici da budu vidljiviji i prihvaćeniji u društvu

Na okruglom stolu u Somboru predstavljene su novine koje se odnose na službenu upotrebu manjinskih jezika i pisma u lokalnim samoupravama i istaknuto je da je potrebno raditi na tome da manjinski jezici postanu vidljiviji i prihvaćeniji u društvu.

O pravima pripadnika nacionalnih manjina u oblasti službene upotrebe jezika i pisma govorili su pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Ivana Antić i državni sekretar u ministarstvu Ivan Bošnjak.

Ivana Antić je istakla da je saradnja građana, nacionalnih saveta nacionalnih manjina i jedinica lokalne samouprave, pre svega onih u kojima živi značajan broj pripadnika manjina i državnih organa ključna za sprovođenje zakona.

“Pozivam vas da zajednički preduzmemo mere da manjinski jezici u narednom periodu postanu vidljiviji i prihvaćeniji u društvu, što je jedna od osnovnih karakteristika demokratskog društva, a to Srbija i jeste”, rekla je Ivana Antić.

Državni sekretar Ivan Bošnjak istakao je da je Sombor dobar primer, koji pokazuje da odnos etničkog porekla i učestvovanje u političkom životu nije suprotstavljen, već  čini harminiju,  što doprinosi kvalitetnijem životu svakog pojedinca.

Na skupu su govorili i gradonačelnica Sombora Dušanka Golubović i šef Kancelarije Sveta Evrope u Beograd Tobias Flesenkemper, predstavnici Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo i Zaštitnika građana.

Organizatori događaja  su Kancelarija Saveta Evrope u Beogradu i Grad Sombor, a ovo je prvi od pet planiranih okruglih stolova. U okviru zajedničkog projekta Evropske Unije i Saveta Evrope „Jačanje zaštite nacionalnih manjina u Srbiji“ plan je da okrugli stolovi budu organizovani i u Bosilegradu, Bujanovacu, Medveđi i Vranju.

 Skip to content