Marina Dražić: Venčanje samo uz prisustvo mladenaca i dva svedoka

Zaključenje braka u trenutnim okolnostima može da se vrši isključivo u službenim prostorijama, u skladu sa organizacijom rada opštinskih i gradskih uprava i uz prisustvo samo osoba koja učestvuju u činu zaključenja braka – matičara, budućih supružnika i njihovih svedoka odnosno kumova, izjavila je pomoćnica ministra državne uprave i lokalne samouprave Marina Dražić.

„Ministarstvo je svim opštinskim gradskim upravama dalo određene preporuke u obavljanju poverenih poslova u vođenju matičnih knjiga, a sve u cilju sprovođenja mera Vlade radi sprečavanja pojave, širenja i suzbijanja zarazne bolesti COVID-19. Kako matičari učestvuju i u činu zaključenja braka, jedna od tih preporuka odnosila se i na njihovo postupanje u novonastalim okolnostima u vezi sa zaključenjem braka“, istakla je Marina Dražić.

Od 16. marta pa do danas, kako je rekla, u Srbiji je u uslovima vanrednog stanja zaključeno 348 brakova, od toga su matične službe u gradu Beogradu obavile preko 100 venčanja.

„U toku trajanja vanrednog stanja, venčanja se obavljaju u salama za venčanje opštinskih i gradskih uprava, uz ograničenje broja prisutnih na venčanju, odnosno, može biti prisutno samo 5 osoba – mladenci, dva svedoka i matičar i uz poštovanje svih mera vezanih za zaštitu od širenja virusa COVID-19“, objasnila je Marina Dražić.

Dodala je i da je supružnicma, odnosno mladencima, ostavljeno da procene da li će venčanje odložiti nakon okončanja vanrednog stanja ili će ga zaključiti sada, uz sve mere predostrožnosti.Skip to content