Martinović i Žiofre: Dragocena podrška EU reformi javne uprave u Srbiji

Ministar državne uprave i lokalne samouprave dr Aleksandar Martinović danas je sa ambasadorom i šefom Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Emanueleom Žiofreom razgovarao o ostvarenom značajnom napretku Srbije u oblasti digitalizacije i razvoja elektronskih usluga i daljoj saradnji EU i Ministarstva po pitanju sprovođenja reforme javne uprave.

Martinović je istakao da je razvoj eUprave već godinama prioritet Vlade Srbije, sa ciljem da građanima olakša ostvarivanje mnogih prava koja imaju pred organima javne uprave i ponudi im visoko kvalitetne usluge. On je naveo da je za Ministarstvo od velikog značaja razvoj lokalnih samouprava, posebno najugroženijih i najnerazvijenijih. Ukazao je na to da se manje opštine uglavnom suočavaju sa problemom loše lokalne putne infrastrukture, koja ne samo da otežava život građanima, već u velikoj meri utiče i na razvoj privrede u tim delovima zemlje.

Ministar je Žiofreu predočio da je Ministarstvo nedavno dodelilo budžetska sredstva gradovima i opštinama za realizaciju različitih projekata, u iznosu od 490 miliona dinara, ali da izdvojena sredstva nisu bila dovoljna za pomoć svim lokalnim samoupravama, uprkos tome što su gotovo svi projekti bili kvalitetni i značajni za njihove građane. U tom svetlu, razmotrene su mogućnosti za dalju finansijsku podršku i pomoć Evropske unije Ministarstvu, u cilju rehabilitacije lokalnih puteva i unapređenja socio-ekonomske infrastrukture u gradovima i opštinama.

Martinović je Žiofrea upoznao sa tim da Ministarstvo intenzivno radi na svim prioritetima u okviru Agende reforme javne uprave. Formirana je Posebna radna grupa za praćenje stanja i predlaganje mera u vezi sa upravljanjem licima na položaju, koja je u novom sazivu dodatno osnažena predstavnicima  Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Generalnog sekretarijata Predsednika Republike i Generalnog sekretarijata Narodne skupštine, ali i predstavnicima Ministarstva pravde, što potvrđuje opredeljenost državnog vrha da se ozbiljno i urgentno bavi rešavanjem ovog, ali i svih ostalih pitanja od suštinskog značaja za dalji napredak reforme.

Žiofre je pohvalio napore Vlade Srbije i Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave u oblasti razvoja eUprave i dalje digitalizacije javnih usluga, koje su, kako je naveo, visoko na listi prioriteta Evropske unije kada je u pitanju reforma javne uprave. Šef Delegacije EU u Republici Srbiji je ocenio da je naša država uspešno okončala pregovore za novi instrument Sektorske budžetske podrške u oblasti reforme javne uprave, čime je još jednom potvrđen status Ministarstva kao kredibilnog partnera u ovoj oblasti. Razmatrani su novi modaliteti saradnje i politički dijalog će biti nastavljen u okviru sastanka Posebne grupe za Reformu javne uprave koji je planiran za 21. april ove godine.Skip to content