Martinović: Nastavljamo sa pregovorima na unapređenju položaja zaposlenih u državnim organima i organima, organizacijama i službama u jedinicama lokalne samouprave

Ministar državne uprave i lokalne samouprave dr Aleksandar Martinović, predsednik Sindikata uprave Srbije Slađan Bobić i generalni sekretar Stalne konferencije gradova i opština (SKGO) Nikola Tarbuk potpisali su Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave, kojim se preciziraju pojedine odredbe u pogledu prava i obaveza zaposlenih u organima, službama i organizacijama jedinica lokalne samouprave.

Oni su danas u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave potpisali i Sporazum o produžetku važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave do 31. maja 2026. godine, čime se obezbeđuje nesmetano i kontinuirano ostvarivanje prava predviđenih u kolektivnom ugovoru za zaposlene u jednicama lokalne samouprave.

Martinović je naglasio da je saradnja koju Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave ostvaruje u socijalnom dijalogu sa svim učesnicima, reprezentativnim sindikatima i SKGO, na visokom nivou. On je dodao da će se i u narednom periodu nastaviti sa pregovorima na unapređenju položaja zaposlenih u državnim organima i organima, organizacijama i službama u jedinicama lokalne samouprave.

Predsednik Sindikata uprave Srbije Slađan Bobić danas je potpisao i Poseban kolektivni ugovor o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe i Sporazum o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, čime je postignuta saglasnost sva tri reprezentativna sindikata učesnika u kolektivnim pregovorima u zaključenju Posebnog kolektivog ugovora o izmenama i dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe i Sporazuma o produženju roka važenja Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe do 31. maja 2026. godine.

 

Foto galerija – izvor TanjugSkip to content