MDULS uputilo javni poziv opštinama za pilot projekat jedinstveno upravno mesto

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave uputilo je danas javni poziv opštinama i gradovima za prijavu projekata koje će ovo ministarstvo finansirati u okviru pilot projekta „Podrška u uspostavljanju jedinstvenog upravnog mesta“.

Jedinstveno upravno mesto nije ništa drugo nego jedan šalter, jedna kancelarija ili e-portal putem kojih se građani obraćaju upravi kada imaju potrebu da završe neki posao i tako ostvare neko svoje pravo.

Osnovna ideja uvođenja jedinstvenog upravnog mesta je da ono postane most između građana i uprave, jedinstvena pristupna tačaka, u opštinama na primer, za komunikaciju građana sa svim organima sa kojima bi oni inače morali sami i direktno da stupe u kontakt da bi ostvarili neko svoje pravo. Zahvaljujući jedinstvenom upravnom mestu, građani će moći da na jednom mestu podnesu svoje zahteve, dobiju sve relevantne informacije i da nakon brze i efikasne saradnje svih relevantnih organa za konkretan postupak, a u komunikaciji sa samo jednim organom odnosno službenikom, dobiju i odgovarajuće rešenje, potvrdu i slično“, objasnio je ministar držane uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.

On je istakao da Ministarstvo nastoji da kroz ovaj pilot projekat sa 52.000.000 dinara podrži do pet lokalnih samouprava, a sredstva za podršku odobravaće se kandidatima bespovratno. Pre no što se Jedinstveno upravno mesto uvede kao model u sve opštine potrebno je da, radi formulisanja i optimalnog uređenja bližih uslova, kriterijuma i merila koji se primenjuju u postupku određivanja jedinstvenog upravnog mesta, kao i načina saradnje nadležnih organa u vezi sa postupanjem i obavljanjem poslova, čitav mehanizam testira i u nekoliko oglednih lokalnih samouprava.

Opštine koje budu podržane u okviru pilot programa, moraće da obezbede učešće od 10 procenata, a sredstva mogu da koriste za opremanje jedinstvenog upravnog mesta, nabavku neophodnih tehničkih sredstava za realizaciju pilot projekta, podršku u osnivanju jedinstvenih upravnih mesta (nova sistematizacija i organizacija, obuke za službenike i drugo).Skip to content