„Meke veštine“ za inspektore

USAID Projekat za bolje uslove poslovanja, organizovao je 17. i 18. novembra prvi od osam predviđenih naprednih treninga za inspektore posvećenih tzv. ‚‚mekim veštinama‚‚, potrebnim za vršenje inspekcijskog nadzora.

 

Trening je organizovan u saradnji sa Ministarstvom državne uprave i lokalne samouprave i Partnerima za demokratske promene Srbija. Ovaj interaktivni dvodnevni trening sastojao se od instrukcija, vežbi, studija slučajeva i prezentacija putem kojih se inspektori obučavaju o veštinama pregovaranja, timskom radu, komunikaciji, poslovnoj etici, prevazilaženju sukoba i konfliktih situacija i medijaciji.

Na obuci u Beogradu učestvovalo je 27 inspektora, koji će stečena znanja primenjivati u svom svakodnevnom radu i truditi se da veštine stečene na treningu prenesu i svojim kolegama. U toku 2016. i 2017. godine biće održano još sedam treninga na kojima će biti obučeno preko 200 inspektora.

Učesnicima treninga su sertifikate uručili predstavnici USAID BEP i Partnera Srbija i čestitali im na uspešno završenoj obuci. Sledeći napredni trening inspektora posvećen mekim veštinama biće održan 6. i 7. decembra u Nišu.Skip to content