Ministarka Marija Obradović na 20. Beogradskom forumu o prioritetima MDULS-a

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Marija Obradović predstavila je prioritete rada MDULS-a u okviru panela: Novi nacionalni ciljevi nakon KOVID-a 19 i parlamentarnih izbora u Srbiji, na 20. Beogradskom ekonomskom forumu.

Ministarka Obradović je istakla važnost procesa reforme javne uprave radi efikasnog sprovođenja odluka  i zadatih ciljeva MDULS-a.

„Predano i ubrzano radimo na reformi sistema lokalne samouprave, punoj primeni eUprave, aktiviranju budžetskih fondova za programe lokalnih samouprava, kao i na reformi platnog sistema,“ objasnila je Marija Obradović.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, NAPA i NALED započeli su, u novembru, obuku za gradonačelnike/ce i predsednike/ce opština u Nacionalnoj akademiji javne uprave. Pokazalo se da su lideri lokalnih samouprava veoma zainteresovani za razvoj zajednica koje vode, čak 44 lokalna lidera se  odmah uključilo u obuke koje sprovodi NAJU. Ministarka Obradović je pozvala lokalne lidere da prate kontinuiranu edukaciju i savladaju alate za unapređenje efikasnosti lokalne samouprave.

„Građani nas strogo ocenjuju, jer nas oni finansiraju. Naša je dužnost da ubrzamo tromi sistem, podizanjem kapaciteta ljudi zaposlenih u sistemu rukovođenja i nadzora, kao i onih koji su na terenu,“ ističe Obradović.

Centralni registar građana i jedinstveno upravno mesto predstaljaju važne korake ka „Upravi po meri svih nas“. Jedinstveni  kontakt centar republičkih inspekcija i umrežavanje u sistemu eInspektor unapredili su  inspekcijski nadzor, iako nas tek očekuje završetak procesa usaglašavanja posebnih zakona iz određenih oblasti inspekcijskog nadzora. U ovom segmentu ministarka Obradović se zalaže za angažovanje svih autoriteta kako bismo postigli predviđeni zakonski okvir i njegovu punu primenu.

Prvi put u Republici Srbiji u izradi je program koji analizira stanje i predlaže promene u najvažnijim nivoima rada lokalnih samouprava koji će uz Nacrt strategije reforme javne uprave i akcioni plan, do kraja godine, biti predmet javne raspave.

 

 

 Skip to content