Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i ove godine najotvorenija institucija u regionu

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave Srbije, koje vodi ministar Branko Ružić, ima najviši indeks otvorenosti – 79,49 odsto, što je više od svih institucija zemalja u regionu, rezultati su istraživanja „Regionalni indeks otvorenosti“ koje je u periodu od decembra 2017. do februara 2018. godine sprovela CRTA – Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost. Prema ovim rezultatima, Srbija je na drugom mestu u regionu po indeksu otvorenosti ministarstava.

Regionalni indeks otvorenosti meri otvorenost institucija zemalja Zapadnog Balkana po četiri principa: transparentnost, pristupačnost, integritet i efektivnost. U ukupnom rezultatu, on pokazuje stepen otvorenosti zemalja Zapadnog Balkana prema građanima i društvu.

Transparentnost se odnosi na dostupnost i objavljivanje organizacionih informacija, informacija o budžetu i javnim nabavkama gde je Ministarstvo ocenjeno indeksom 77.84 odsto.

Najveća transparentnost je u 2017. godini ostvarena u segmentu objavljivanja podataka o budžetu institucije – 90.87 odsto, dok je na drugom mestu objavljivanje organizacionih informacija – 73.53 odsto.

Princip pristupačnosti odnosi se na poštovanje procedura za slobodan pristup informacijama i poboljšanje dostupnosti informacija kroz mehanizam javnih rasprava i jačanja interakcije sa građanima.

U ovoj oblasti indeks Ministarstva je 77,78 odsto, a najbolji rezultat od 100 odsto ostvaren je u domenu omogućavanja pristupa informacijama od javnog značaja koje nastaju u radu Ministarstva. Sa druge strane, rezultat koji Ministarstvo ostvaruje u interakciji sa građanima je 73.91 odsto, dok je procenat indikatora ispunjenih u pogledu organizovanja i sprovođenja javnih rasprava 55.56 odsto.

Kriterijum integriteta obuhvata mehanizme za prevenciju korupcije, sprovođenje etičkih kodeksa i regulaciju lobiranja. Ministarstvo je ovde postiglo rezultat od 68.75 odsto.

U oblasti delotvorenosti, koja obuhvata monitoring i evaluaciju politika i izveštavanje o njihovom sprovođenju, Ministarstvo je u 2017. godini ostvarilo ukupan učinak od 100 odsto jer redovno meri efekte primene sprovedenih politika i programa javnih politika.

Napominjemo da je regionalni istraživački tim, u skladu sa iskustvom i nalazima merenja koje je sproveo u 2016. godini, unapredio metodologiju praćenja otvorenosti institucija. Tako je istraživanje sprovedeno za 2017. godinu obogaćeno indikatorima kojima se zagovara viši standard proaktivne transparentnosti. Istraživanje je sprovedeno i u Crnoj Gori, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Albaniji I na tzv. Kosovu od strane organizacija koje pripadaju „Action SEE“ mreži, čiji je i CRTA član.Skip to content