MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE PODNELO PREKRŠAJNE PRIJAVE PROTIV 11 JAVNIH PREDUZEĆA

Upravni inspektorat Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave podneo je zahteve za pokretanje prekršajnog postupka protiv odgovornih lica u 11 javnih preduzeća, jer nisu izradili Informator o radu ili sadržina informatora nije u skladu sa propisima.

Informator o radu nije izrađen u javnim preduzećima „Železnice Srbije“ a.d, JVP „Srbijavode“, JP „Srbijagas“, JP „Zavod za udžbenike“, JP „Putevi Srbije“, JP „Nacionalni park Kopaonik“, „Park Palić“ d.o.o, „Infrastruktura železnice“ a.d, JP PEU „Resavica“, Park prirode „Mokra gora“ d.o.o. i JP „Elektroprivreda Srbije“.

Zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka podneti su u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

Upravni inspektorat Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave podseća da je pojačao nadzor u primeni tog zakona u delu koji se odnosi na objavljivanje Informatora o radu na internet prezentacijama javnih preduzeća, kao i na obavezu javnih preduzeća da, kao organi javne vlasti, postupaju po zahtevima građana za slobodan pristup informacijama, a kao imaoci javnih ovlašćenja da sastavljaju i objavljuju informatore o radu.

Ministarstvo takođe ponavlja i stav da je neophodno pojačati kapacitete unutar svih državnih organa kako bi se ispunila obaveza da dosledno primenjuju odredbe Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Cilj nije da se poveća broj prekršajnih prijava već da se obezbedi transparentnost rada javnih preduzeća, u skladu sa Zakonom.Skip to content