MOGUĆNOST PROVERE PODATAK U JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU ZA SLEPE I SLABOVIDE OSOBE

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave je u cilju unapređenja pristupa izbornom procesu svim građanima omogućilo da slepe i slabovide osobe putem instrukcija u audio fajlu na portalu https://upit.birackispisak.gov.rs. provere da li su upisani u birački spisak.

Za uvid u birački spisak slepe i slabovide osobe, uz pomoć čitača s ekrana, nakon unosa matičnog broja, a pre opcije pretraživanja, unose kod sa slike.

Platforma za proveru upisa u birački spisak je unapređena na preporuku Centra za samostalni život osoba sa invaliditetom Srbije.Skip to content