Na kurs za prekvalifikacije u IT sektoru prijavilo se ukupno 8.902 kandidata

Najviše kandidata je između 26 i 35 godina starosti i ima završenu srednju školu, a jednu trećinu čine osobe ženskog pola

Na juče završeni konkurs za prijave na kurs prekvalifikacija u IT sektoru, prijavilo se ukupno 8.902 kandidata. Konkurs je bio otvoren dve nedelje, a organizovalo ga je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave u saradnji sa IT zajednicom. Samo u prvih 48 sati, prijavilo se 965 kandidata.

Najveći broj prijavljenih kandidata je starosti od 26 do 35 godina (50 odsto), a najmanji broj je starosti od 56 do 70 godine (svega 1.2 odsto). Od ukupnog broja prijavljenih, 20 odsto su starosti od 18 do 25 godina, a 22 odsto predstavnika starosne grupe od 36 do 45 godina. Najveći broj prijavljenih kandidata trenutno nije u radnom odnosu (67 odsto), dok 33 odsto kandidata koji imaju posao. Kada je reč o stručnoj spremi, 46 odsto prijavljenih ima završenu srednju školu od kojih 25 odsto pohađa neki studijski program, a 27 odsto ima već završene osnovne studije. Kandidati koji imaju završen master predstavljaju 15 odsto prijavljenih, a oni koji imaju završenu višu školu svega 13 odsto. Među prijavljenima ima i onih koji poseduju doktorat. Osobe ženskog pola zastupljene su sa 35 odsto, dok je 65 odsto kandidata muškog pola.

Projekat prekvalifikacija biće realizovan u tri velika grada pa su učesnici imali mogućnost da se izjasne u kom gradu bi pohađali obuku. U Beogradu bi obuku pohađalo 62 odsto kandidata, a 24 odsto u Novom Sadu i 14 odsto u Nišu.

Cilj projekta prekvalifikacija u IT sektoru je povećanje broja IT juniora na tržištu kako bi se nadomestili nedostajući kadrovi. Projekat je zasnovan na rezultatima istraživanja koje su zajedno u januaru sproveli Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave i Infostud, u kome je učestvovalo 118 IT kompanija. Prva, pilot faza podrazumeva obuku za 100 odabranih kandidata, a glavna faza obuku za dodatnih 900 kandidata. Ukoliko pilot faza bude ocenjena uspešno, druga faza će biti sprovedena krajem godine. Kriterijum za merenje uspešnosti je brzina zapošljavanja u IT industriji nakon završenog kursa.

Selekcija kandidata vršiće se u dva kruga. Svi prijavljeni kandidati imaće priliku da učestvuju u prvom krugu selekcije koji podrazumeva polaganje onlajn testa koji meri sposobnosti i potencijal za rad u IT sektoru. Kandidati će potom biti rangirani na osnovu postignutih rezultata, a oni najviše rangirani biće pozvani na drugi krug selekcije koji podrazumeva dodatna testiranja sposobnosti i sklonosti koja će se održati u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Kandidati koji ne budu odabrani za učešće u pilot fazi projekta biće ponovo kontaktirani za učešće u testiranju u glavnoj fazi projekta.

Program obuka počinje u aprilu i trajaće između dva i četiri meseca. Škole koje će vršiti obuke biće poznate sredinom marta, a kriterijumi na osnovu kojih će biti rangirane su: iskustvo u neformalnim i formalnim obukama, metodologija koja osigurava mogućnost zaposlenja u IT industriji u predviđenim rokovima, stručnost lica koja će voditi obuku i adekvatnost infrastrukture za održavanje obuka.

Da bi učestvovali u testiranju, kandidati su morali da ispune sledeće kriterijume:

  • Starost preko 18 godina i završena srednja škola
  • Da nisu studirali na IT smerovima više od dve godine, ili trenutno studiraju na IT smerovima na fakultetima ili višim školama
  • Da nisu zaposleni na programerskim pozicijama, ili da nisu radili više od godinu dana na programerskim pozicijama
  • Spremnost da redovno pohađaju obuke u Beogradu, Nišu ili Novom Sadu.


Skip to content