Napredak u reformi javne uprave za brže evrointegracije

Reforma javne uprave jedan je od tri karijatidna stuba, odnosno, jedan od tri najvažnija kriterijuma napretka Srbije na polju evropskih intergacija i važno je što je konstatovan stalni napredak u mnogim sferama reforme javne uprave, izjavio je danas ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić.

Ružić je, otvarajući skup “Izazovi reforme javne uprave u Srbiji – Ključni nalazi izveštaja o praćenju SIGMA 2017”, rekao da su mnoge aktivnosti iz Akcionog plana 2015-2017. godine bile pokretači promena u javnoj upravi, poput otvorenih podataka, e-uprave…

Podvukao je da je značajno da je upravo na osnovu napretka koji je Srbija napravila omogućeno da kao sektorsku budžetsku podršku EU, Srbija dobije 80 miliona evra, što je, kaže, veliki motivacioni faktor da nastavimo “krupnim koracima napred”.

Ružić je pojasnio da je od tih 80 miliona evra, 70 miliona direktna podrška budžetu Srbije, a deset se odnosi na četiri projekta, od kojih dva koordinira ministarstvo na čijem je čelu.

Iz republičkog budžeta je u prethodnom periodu izdvojeno 17 miliona evra, dok je od bilateralnih donatora, van sektorkse budžetske podrške opredeljno 30 miliona evra.

“To su ne tako mala sredstva koja su usmerena na ostavrenje ovog važnog cilja koji nas priblizava EU”, podvukao je Ružić.

Skup „Izazovi reforme javne uprave u Srbiji: Kljucni nalazi Izveštaja o praćenju SIGMA 2017“

On je dodao da očekuje novi Akcioni plan 2018-2020,u kojem će sve naći putokazi i smernice iz izveštaja šta treba popraviti i unaprediti.

Reforma javne uprave, kaže, u velikom meri opredeljuje ono što smo uradili prethodnih godina, a imali smo proces racionalizacije javne uprave i prolazili kroz revolucionarni proces reformi i promena, kako bi građani bili zadovoljni uslugama države.

Šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici istakao je da je reforma javne uprave, sa vladavinom prava i ekonomskim upravljanjem, jedna od tri krucijalne oblasti za uspešno pristupanje EU.

Kako je rekao, i nedavno predstavljena Startegija za Zapadni Blakan jasno je istakla značaj reforme javne uprave, koja se ne sprovodi samo radi pristupanja Uniji, već je pre svega u interesu gradajana Srbije – da imaju modern, transparentnu i odgovornu urpavu.

Fabrici je naveo da Unija pomaže Srbiji u procesu reformi i ponovio da je opredeljeno 80 miliona evra za sektorsku podršku za period od tri godine.Skip to content