Neophodan nastavak praćenja primene Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina na lokalu

Na prvoj regionalnoj konferenciji o zaštiti manjina u Jugoistočnoj Evropi u Skoplju, 26. i 27. novembra, pod nazivom “Zaštita manjina u Jugoistočnoj Evropi – kako najbolje iskoristiti projekat“ učešće su uzeli i mr Ivan Bošnjak, državni sekretar Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Gordana Govedarica iz Kancelarije za ljudska i manjinska prava. Bošnjak i Govedarica su članovi Nadzornog odbora projekta “Promocija ljudskih prava i zaštite manjina u Jugoistočnoj Evropi“ koji finansira Evropska Unija, a sprovodi Savet Evrope, a u okviru kog se i organizovala ova konferencija.

 

U okviru jedne od sesija namenjene donosiocima odluka na lokalu, državni sekretar predstavio je ustavni i zakonski okvir i manjinsku politiku Vlade Srbije, kao i mehanizam sprovođenja izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina. Podsetimo, u Srbiji su nedavno uspešno završeni izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina.

“Pored zakonskih prava i dobro postavljenog okvira u oblasti zaštita prava nacionalnih manjina, dužni smo da nastavimo da pratimo njihovu primenu u praksi u državnim institucijama, a naročito na lokalu“, rekao je Bošnjak i dodao da je ovo bila dobra prilika da se kroz predstavljanje srpskih dostignuća u ovoj oblasti usmere u dobrom pravcu i zemlje regiona u kojima je srpski narod manjinski.

36 opština iz regiona potpisale su sporazume o donaciji, koja se usmerava na aktivnosti koje imaju za cilj da uklone barijere za implementaciju prava manjina na lokalnom nivou, kao i da se izgradi veće poverenje između nacionalnih manjina i većinskih naroda. Među njima su i šest srpskih gradova i opština: Novi Pazar, Subotica, Pančevo, Petrovac na Mlavi, Bujanovac i Bosilegrad. U pitanju su nepovratna sredstva u iznosu od 18.000 evra.

Upravo gradovi i opštine iz Srbije su podnele najviše prijava za učešće u ovom projektu (njih 41), a odabrano ih je šest, koje su po svojoj prirodi bili usmereni na bolju komunikaciju u okviru lokalne administracije i interkulturalno upoznavanje sa običajima i tradicijama različitih manjina.Skip to content