NOVA APLIKACIJA ZA PRAĆENJE NAPRETKA U REFORMI JAVNE UPRAVE

Brojni podaci o reformi javne uprave u Srbiji sada su dostupni na jednom mestu. Od sredine aprila 2020. godine aktivna je aplikacija za praćenje napretka u reformi javne uprave. Aplikaciju je razvilo Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, uz podršku projekta EU za reformu javne uprave u okviru Sektorskog reformskog ugovora.

Aplikacija za praćenje i izveštavanje (https://monitoring.mduls.gov.rs/) je inovativni alat koji ima za cilj da praćenje reforme javne uprave učini efikasnijim, pristupačnijim, transparentnijim i participativnim, da olakša analizu podataka i interakcije, i na taj način omogući donošenje odluka zasnovanih na široko dostupnim dokazima.

Aplikacija nudi vizuelne prezentacije statusa sprovođenja aktivnosti i rezultata definisanih Akcionim planom za reformu javne uprave od 2018. godine, koristeći podatke u realnom vremenu. Osim vizuelnog prikaza podataka, korisnicima je omogućeno da prikaze filtriraju prema ciljevima, merama, aktivnostima, institucijama, periodima izveštavanja i finansijskim resursima koji su planirani i utrošeni.

Aplikacija za praćenje i izveštavanje je još jedna važna kontrolna tačka – omogućava transparentno praćenje reformi u realnom vremenu i istovremeno služi kao alat za upravljanje rizikom kako bi se izbegla kašnjenja u implementaciji aktivnosti. Pozivam sve zainteresovane da posete veb-stranicu, pogledaju dostupne podatke i daju nam povratne informacije o sadržaju, načinu na koji je sadržaj predstavljen i funkcionalnosti stranice“ – kaže Ljiljana Uzelac, rukovodilac Odeljenja za strateško planiranje u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Osim ažuriranog pregleda statistike, aplikacija za praćenje i izveštavanje napretka uključuje i sistem upravljanja dokumentima koji pomaže da se kroz strateške dokumente razume proces reforme javne uprave, izveštaje o sprovođenju reforme, pasoše indikatora, odluke o uspostavljanju koordinacionih tela, izveštaje sa sastanaka i sveobuhvatni set linkova ka stranicama aktera i partnera koji su uključeni u proces reforme javne uprave u Srbiji.Skip to content