Obaveštenja u vreme vanrednog stanja i na jezicima nacionalnih manjina

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić uputio je dopis svim jedinicama lokalne samouprave kojim je nagalsio i ukazao da usvojene mere u borbi protiv epidemije COVID19 moraju biti dostupne svim građanima, kao i da mere odstupanja od ljudskih i manjinskih prava u uslovima vanrednog stanja ni na koji način ne smeju da dovedu do razlikovanja na osnovu rase, pola, jezika, veroispovesti, nacionalne pripadnosti ili društvenog porekla.

Dopisom je ukazano da je potrebno obezbediti da mere i saopštenja upućena građanima koji žive u sredinama u kojima ima nacionalnih manjina budu dostupna, odnosno objavljena i na jezicima nacionalnih manjina koji su u službenoj upotrebi na teritoriji jedinice lokalne samouprave.

Ministar je apelovao na gradske/opštinske organe da, u skladu sa mogućnostima i kapacitetima, uključujući i angažovanje koordinatora, za romska pitanja, dodatnu podršku pruže ranjivim i marginalizovanim grupama stanovništva na teritoriji jedinice lokalne samopurave.

Preuzmite dopis OVDESkip to content