Objavljen Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u AP i JLS

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je juče Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, koja je trajala od 6. do 27. avgusta 2021. godine.

U javnoj raspravi učestvovali su predstavnici državnih organa, organa autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave, sindikati, stručna javnost i drugi zainteresovani učesnici, a svoje predloge i inicijative na Nacrt zakona dostavili su Gradska uprava grada Sombor, Sindikalna organizacija Novog samostalnog sindikata uprave Vranje, Opštinska Uprava Stara Pazova i Gradska opština Grocka.

U okviru javne rasprave održana su i dva okrugla stola, i to u Beogradu, 17. avgusta i u Novom Sadu, 25. avgusta 2021. godine, nakon kojih su svi predlozi i inicijative dostavljeni MDULS u pisanoj formi do kraja trajanja javne rasprave.

Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi, kao i sva dokumenta u vezi sa Nacrtom zakona i informacije o okruglim stolovima, objavljeni su na sajtu Ministarstva i na Portalu eUprave.Skip to content