OBJAVLJEN PRIRUČNIK ZA SPROVOĐENJE ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je Priručnik za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koji će biti značajan alat u radu službenika koji su ovlašćeni za vođenje, odnosno ažuriranje biračkog spiska.

U Priručniku je predstavljen postupak ažuriranja biračkog spiska od raspisivanja izbora do zaključenja biračkog spiska, sa detaljnim objašnjenjima postupka obaveštavanja građana o načinu uvida u birački spisak i ostvarivanju prava za glasanje po mestu boravišta u zemlji ili u inostranstvu.

Priručnikom se preciziraju činjenice o biraču koje se upisuju u birački spisak, mesna nadležnost kao i način donošenja rešenja o promenama u biračkom spisku – rešenja o brisanju birača iz biračkog spiska ili rešenja o izmeni, dopuni ili ispravci neke činjenice o biraču.

Detaljno je obrađen postupak ažuriranja od zaključenja biračkog spiska do 72 sata pre dana izbora.

Poseban deo Priručnika posvećen je pravu birača na žalbu na rešenje o promenama u biračkom spisku, odnosno, postupku i predviđenim rokovima za ostvarivanje ovog prava. Protiv rešenja koje je ministarstvo nadležno za poslove uprave donelo u prvom stepenu, može se podneti tužba Upravnom sudu.

Posebna pažnja, posvećena je radu u aplikaciji JBS sa konkretnim primerima. a u cilju otklanjanja eventualnih nejasnoća tokom korišćenja aplikacije.Skip to content