Obradović i Šmid: Zajednička podrška za 100 JLS u oblasti reforme lokalnih finansija

 

„Srbija i Švajcarska podržaće 100 jedinica lokalne samouprave u Srbiji da napreduju u oblasti reforme lokalnih finansija, efikasnije administriraju svoje prihode, ali i da više sarađuju sa građanima kada je u pitanju donošenje odluka o trošenju budžetskih sredstva na lokalu“, istakla je ministarka Marija Obradović nakon današnjeg potpisivanja Memoranduma o razumevanju između MDULS i Švajcarske Konfederacije.

Ministarka Obradović i ambasador Švajcarke u Srbiji Urs Šmid potpisali su danas Memorandum o razumevanju koji se odnosi na realizaciju treće faze Programa „Opštinski ekonomski razvoj u Istočnoj Srbiji“ i koji će se realizovati do 2025. godine.

“U naredne četiri godine Vlada Švajcarske podržavaće skoro 100 gradova i opština u celoj Srbiji u oblasti reforme poreza na imovinu, kao i promovisanju građanske participacije i odlučivanja u procesu donošenja odluka koje se tiču lokalnih budžeta. Kroz program „Odgovorne lokalne finansije i uključivanje građana“ želimo da pomognemo lokalnim samoupravama u sređivanju njihovih baza podataka o nepokretnostima, kao i da osnažimo građane da aktivnije učestvuju u odlukama na koji način se troši novac iz lokalnih budžeta. Ceo program vredan je 5,2 miliona švajcarskih franaka“, izjavio je ambasador Šmid nakon potpisivanja Memoranduma.

Obradović i Šmid pozvali su sve zainteresovane JLS u Srbiji da se prijave na javni konkurs koji će biti raspisan u narednom periodu i dobiju podršku za unapređenje demokratskih praksi i usluga koje su orijentisane ka građanima.

Program „Opštinski ekonomski razvoj u Istočnoj Srbiji“-faza 3 finansira Švajcarska Vlada preko Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) u saradnji sa MDULS i SKGO, a sprovodi ga Međunarodna organizacija za razvoj HELVETAS.

Foto galerija – izvor MDULS

Video izjava – Marija Obradović – izvor Tanjug

 

Video pokrivalica- izvor TanjugSkip to content