OBUKE ZA MATIČARE O ZNAČAJU MATIČNIH KNJIGA ZA AŽURIRANJE JBS

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave održalo je danas obuku za matičare o povezivanju matičnih knjiga sa Jedinstvenim biračkim spiskom, u cilju jačanja demokratskih kapaciteta i unapređenja biračkog spiska, posebno kad je reč o tačnosti i ažurnosti podataka.

Cilj obuke je ujednačavanje prakse i primene propisa u radu matičara, radi ažuriranja JBS na osnovu podataka iz matičnih knjiga.

Pomoćnica ministra Marina Dražić istakla je da je ovo prva obuka za matičare, nakon obuka koje su održane za referente, koji rade na poslovima ažuriranja Jedinstvenog biračkog spiska.

„Veoma je značajno da i  matičari unaprede svoja znanja, razmene iskustva i ukažu na izazove sa kojima se susreću na terenu“, rekla je Marina Dražić.

Ona je podsetila da su u prethodnom periodu matične knjige umrlih i venčanih elektronski povezane sa Jedinstvenim biračkim spiskom.

Obuke za matičare sprovode se u skladu sa zaključcima Vlade Srbije i Radne grupe za saradnju sa Organizacijom za evropsku bezbednost i saradnju i Kancelarijom za demokratske institucije i ljudska prava, kojima se dodatno unapređuje izborni proces u zemlji.Skip to content