Od četvrtka podnošenje zahteva za elektronske kartice zdravstvenog osiguranja moguće i preko portala eUprava

Građani koji do sada nisu podneli zahtev za zamenu stare zdravstvene isprave za novu elektronsku karticu zdravstvenog osiguranja, od četvrtka 10. novembra će imati mogućnost to da urade i putem Nacionalnog portala eUprava (www.euprava.gov.rs). Cela procedura je jednostavna i prilagođena korisnicima sa osnovnim poznavanjem rada na računaru. Novom uslugom predviđena je i mogućnost dostave novog dokumenta na adresu na kojoj je podnosilac zahteva prijavljen u bazi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) i ta adresa će biti ponuđena kao opcija prilikom popunjavanja zahteva.

Troškovi izrade iznose 400 dinara po jednoj zdravstvenoj kartici, za građane koji žele lično da je preuzmu u nadležnoj filijali RFZO. Građani koji se opredele za dostavu zdravstvene kartice na odabranu adresu, uplaćuju iznos od 469 dinara za jednu zdravstvenu karticu. Ukoliko građani žele da izvrše uslugu i za više članova svoje porodice koji su preko njih osigurani, na jednoj uplatnici će biti iznos za plaćanje za sve članove porodice za koje je podnet zahtev.

Zbog zaštite podataka, RFZO će dostavljati koverat sa karticom posebno za svako lice. Ukoliko prilikom dostave, podnosilac zahteva ne bude na navedenoj adresi, biće mu ostavljeno obaveštenje gde može naknadno da preuzme karticu.

Građani koji su već uplatili iznos takse a nisu predali zahtev na filijalama RFZO, mogu da ponove zahtev preko Portala i da ponovo i plate, uz izbor da li žele  dostavu na odabranu adresu ili ne. Prvobitnu uplatu mogu povratiti standardnom procedurom povraćaja administrativne takse. (1 ***)

„Nova usluga elektronsko podnošenje zahteva za zamenu zdravstvenih knjižica rezultat je zajedničkog rada Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave (MDULS), Ministarstva zdravlja, Direkcije za elektronsku upravu i Republičkog Fonda za zdravstveno osiguranje i nastala je kao brz i efikasan odgovor na apele građana zbog redova na šalterima. Pošto je ovaj servis namenjen svim građanima, želim da najavim da će od srede studenti Fakulteta organizacionih nauka (FON) popunjavati zahteve za najstarije žitelje i na taj način umesto njih završiti proceduru“, izjavila je Ana Brnabić, ministarka državne uprave i lokalne samouprave.

Republički fond za zdravstveno osiguranje poziva građane da nove zdravstvene kartice poruče putem nacionalnog Portala eUprava i podsećaju da je Zakonom o zdravstvenom osiguranju  propisan  krajnji rok za podnošenje zahteva 31. decembar.

Koraci u podnošenju zahteva za zamenu stare zdravstvene knjižice za novu elektronsku karticu zdravstvenog osiguranja :

    1. Idite na veb stranicu: www.euprava.gov.rs
    2. Kliknite na baner na početnoj stranici Portala eUprava. Odaberite filijalu ili ispostavu na osnovu podatka iz stare zdravstvene knjižice;
    3. Popunite elektronski obrazac (obrazac je dostupan i na jezicima manjina). U ovom koraku se možete odlučiti da li želite da novu karticu zdravstvenog osiguranja preuzmete lično, ili da vam bude dostavljena na adresu na kojoj ste prijavljeni u bazi RFZO, odnosno adresu koja je ponuđena kao opcija na ekranu;
    4. Nakon toga, dobićete generisanu uplatnicu; NAPOMENA:  uplatu je potrebno izvršiti prema instrukcijama dobijenim preko Portala (broj računa i poziv na broj);

  1. Nakon izvršene uplate, na svom profilu, na Portalu eUprava, možete pratiti status zahteva: kada je proknjižena uplata, kada je RFZO uzeo zahtev u obradu, kao i kada je RFZO izradio karticu zdravstvenog osiguranja.
  2. Kada je kartica izrađena, dobićete informaciju na svom profilu na Portalu eUprava, odnosno putem mejla ili SMS-a (ukoliko ste tu opciju podesili na svom korisničkom nalogu na Portalu eUprava) da možete da je preuzmete, ili da vam je poslata na odabranu adresu.

(1***) U skladu sa čl. 60. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS”, br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon i 103/2015) donet je Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu  javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa („Sl. Glasnik RS br. 16/2016 i 49/2016). Prvilnikom je u Poglavlju 11. Povraćaj javnih prihoda, član 28. utvrđen postupak za povraćaj  javnih prihoda u slučaju više ili pogrešno uplaćenih javnih prihoda.Skip to content