ODRŽAN DONATORSKI SASTANAK POVODOM NACRTA ZAKONA O REFERENDUMU I NARODNOJ INICIJATIVI

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave održalo je donatorski sastanak sa predstavnicima ambasada i donatorima u cilju upoznavanja i predstavljanja Nacrta zakona o referendumu i narodnoj inicijativi za koji je u toku javna rasprava.

Ministar Ružić je rekao da je svrha ovog zakona da omogući građanima da efikasno ostvaruju svoje pravo na učešće u vršenju vlasti putem referenduma i narodne inicijative i da je jedna od aktivnosti utvrđenih ne samo Programom rada Vlade za 2019. godinu, već i Akcionim planom za reformu javne uprave donetim polovinom 2018. godine, kao i i Akcionim planom za sprovođenje inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu u Republici Srbiji za period 2018.-2020. godine.

Ministar se ovom prilikom zahvalio Vladi Švajcarske koja je pružila podršku za izradu ovog propisa kroz projekat „Podrške sprovođenja Akcionog plana Strategije reforme javne uprave –reforme lokalne samouprave 2016-2019“, ali i drugim donatorima koji podržavaju aktivnosti Mnistarstva na reformi javne uprave.

On je je pozvao prisutne da se nastavi saradnja i u drugim oblastima koje su značajne za implementaciju aktivnosti na reformi javne uprave i celokupan proces Evropskih integracija.

Sastanku su prisustvovali predstavnici ambasada Nemačke, Švedske, Švajcarske, Francuske i Delegacije Evropske unije u Srbiji, kao i predstavnici Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, Saveta Evrope, USAID-a i OSCE.Skip to content