Održana druga sednica Saveta za reformu javne uprave

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave, Ana Brnabić, predsedavala je drugoj sednici Saveta za reformu javne uprave, na kojoj su između ostalog, usvojeni predlozi o usvajanju Izveštaja o implementaciji Akcionog plana za sprovođenje Strategije za reformu javne uprave u Republici Srbiji, za 2015. godinu i period od 1. januara do 30. juna 2016. godine.

 

Nakon usvajanja dnevnog reda i izveštaja sa prethodne sednice Saveta, razmatran je rad Grupe za podršku u upravljanju promenama koji je podrazumevao i sastanke sa prioritetnim resorima zdravstva, prosvete i socijalne zaštite. Takođe je bilo reči i o daljim koracima u procesu racionalizacije, pri čemu se u tekućoj godini nastavlja sa kontrolom broja zaposlenih, uz akcenat na optimizaciju javne uprave kroz proces reorganizacije mrežnih sistema.

Posebna pažnja je posvećena razmatranju aktivnosti na temu standardizacije postupanja lokalnih samouprava prema građanima i privredi kroz izradu modela administrativnih postupaka na lokalnom nivou, u cilju ujednačavanja administrativnog postupanja, efikasnijeg rada kao i bolje primene zakonskih propisa uključujući i novi Zakon o opštem upravnom postupku čija će puna primena otpočeti juna 2017. godine.

Sednici su prisustvovali članovi saveta – ministri u Vladi Republike Srbije, kao i državni sekretari i drugi ovlašćeni predstavnici ministarstava, Generalnog sekretarijata Vlade Srbije i Sekretarijata za zakonodavstvo.Skip to content