Održana osma sednica Odbora za koordinaciju inspekcijskog nadzora

Danas je u Palati Srbija održana osma sednica Odbora za koordinaciju inspekcijskog nadzora kojoj je predsedavao Željko Ožegović, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave. U radu sednice su učestvovali članovi Odbora, koje čine predstavnici inspekcijskih službi pri resornim ministarstvima, predstavnici USAID Projekta za bolje uslove poslovanja, Gradske uprave grada Beograda i Stalne konferencija gradova i opština.

 Održana osma sednica Odbora za koordinaciju inspekcijskog nadzora

„Došlo je do pozitivnih promena u odnosima privrede i inspekcija i naši napori su dali rezultate. Ne treba na tome stati, imamo još mnogo posla i siguran sam da ćemo ovako dobrim tempom da nastavimo sa radom“, istakao je Željko Ožegović, državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

 Održana osma sednica Odbora za koordinaciju inspekcijskog nadzora

Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa prethodne sednice Odbora, prešlo se na razmatranje planova inspekcijskog nadzora za 2017. godinu, tokom čega je predstavnik poljoprivredne inspekcije održao prezentaciju primera dobre prakse. Usledilo je razmatranje postupka usaglašavanja posebnih zakona sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru i prezentacija još jednog uspešnog primera predstavnika tržišne inspekcije.Skip to content