ODRŽANA ŠESTA SEDNICA ODBORA ZA KOORDINACIJU INSPEKCIJSKOG NADZORA

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, Željko Ožegović, predsedavao je danas u Palati Srbija, šestom sednicom Odbora za koordinaciju inspekcijskog nadzora kojoj su, osim članova Odbora, prisustvovali i predstavnici republičkih i gradskih inspekcijskih službi, Direkcije za elektronsku upravu, kao i kolege iz USAID Projekta za bolje uslove poslovanja.

 

Nakon usvajanja dnevnog reda i zapisnika sa prethodne sednice Odbora, Ožegović je analizirao realizovane aktivnosti između dva zasedanja Odbora i rekao da je u međuvremenu održan sastanak sa načelnicima Upravnih okruga na kom je konstatovano da bi Okruzi trebalo da se aktivnije uključe u koordinisanje inspekcijskih službi. On je dodao i da su u ovom periodu održane obuke za inspektore u Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

„Prema izveštajima, turistička inspekcija može očekivati bolje rezultate u odnosu na prošlu godinu, a posebno dobar rezultat je ostvarila inspekcija rada koja je u samo dva meseca registrovala oko 2700 radnika „na crno“. Od ovog broja, 75% radnika je već prijavljeno u legalne tokove.“, istakao je Ožegović i dodao da nam predstoji još mnogo posla do početka pune primene Zakona o inspekcijskom nadzoru.

Poseban deo skupa bio je rezervisan za razmenu iskustava i konsultacije između predstavnika inspekcija i sudije Prekršajnog suda u Beogradu, Svetlane Planojević. Tom prilikom su obe strane iznele teškoće sa kojima se suočavaju u saradnji tih službi, pa su inspektori naveli probleme zastarevanja prijava i često neujednačene kazne za iste prekršaje, dok je sudija Planojević kao glavni problem navela preopterećenost osoblja Suda.

Iznet je i zajednički zaključak da bi bilo svrsishodno organizovati prezentacije na kojima bi se usaglasile i ujednačile inspekcijska i sudska praksa. Konstatovano je i da je potrebna čvršća saradnja i bolja koordinacija Suda i inspekcijskih službi, kako bi inspektori mogli odgovorno i motivisano da nastave da rade svoj posao.Skip to content