Održana Treća sednica Saveta za reformu javne uprave

Savet za reformu javne uprave održao je danas Treću sednicu, kojoj je predsedavao ministar državne uprave i lokalne samouprave dr Aleksandar Martinović. Na sednici je usvojen Predlog zaključka o usvajanju Godišnjeg izveštaja 2021. o sprovođenju Strategije RJU za period 2021-2030. godine, kao prvog izveštaja kreiranog na osnovu novog strateškog okvira u oblasti reforme javne uprave koji definiše desetogodišnje prioritete.

Martinović je istakao da podaci iz izveštaja pokazuju da je tokom 2021. godine implementirano više od 80 odsto mera i rezultata, naglasviši da je, uprkos svim izazovima prouzrokovanim pandemijom Kovid 19, ostvaren kontinuitet i stabilnost u reformi javne uprave i javnih finansija. On je dodao da je na drugom sastanku Međuministarske projektne grupe, održanom u maju prethodne godine, razmatran Nacrt godišnjeg izveštaja, te da su komentari više od 40 organizacija civilnog drupštva na postignute rezultate inkorporirani u sam tekst Izveštaja.

Na sednici je usvojen i Predlog zaključka o usvajanju Informacije o finalizaciji pregovora za novi instrument Sektorske budžetske podrške za sektor reforme javne uprave i upravljanja javnim finansijama iz finansijske perspektive IPA 2022, kao i usmene informacije o Godišnjem izveštaju za 2021. o sprovođenju Programa za upravljanje javnim finansijama za period 2021-2025. godine i o Godišnjem izveštaju za 2021. o sprovođenju Programa unapređenja upravljanja javnim politikama i regulatornom reformom za period 2021-2025. godine.

Savet je usvojio i Usmenu informaciju o početku ciklusa izrade novog Akcionog plana o sprovođenju inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu Republike Srbije. Martinović je pozvao prisutne na aktivno učešće i otvorenost za saradnju u izradi ovog Akcionog plana, ali i u drugim aktivnostima koje će biti preduzimane u okviru inicijative Partnerstvo za otvorenu upravu, kroz koju su u prethodnim ciklusima ostvareni značajni rezultati, poput izrade Portala otvorenih podataka, Portala eKonsultacije i Portala Registra administrativnih postupaka.

 

Foto galerija:Skip to content