Održane online konsultacije sa organizacijama civilnog društva o akcionom planu za Partnerstvo za otvorenu upravu

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprava održava seriju konsultativnih sastanaka sa predstavnicima organizacija civilnog društva u cilju kreiranja četvrtog akcionog plana za sprovođenje aktivnosti u okviru Partnerstva za otvorenu upravu.

Ove konsultacije održavaju se u cilju obezbeđivanja što šireg konsultativnog procesa i uključivanja svih zainteresovanih organizacija civilnog društva na samom početku izrade akcionog plana, kada se utvrđuju prioriteti i obaveze koje će se uključiti u planirani dokument.

Do sada je održano osam sastanaka na sledeće teme: učešće javnosti u donošenju odluka, kultura i mediji, pristup informacijama, otvoreni podaci i ponovna upotreba podataka, zdravlje i životna sredina, javne usluge, obrazovanje i omladinska politika, fiskalna transparentnost i integritet (odgovornost) vlasti.

Sastancima je ukupno priusutvovalo oko 100 predstavnika organizacija civilnog društva, organa javne uprave, nezavisnih organa i građana i prikupljeni su predlozi za obaveze koje bi trebalo da uključe u naredni AP.

Sve predloge će razmatrati Posebna međuministarska radna grupa za izradu četvrtog Akcionog plana za period od 2020. do 2022. godine i realizaciju učešća Republike Srbije u inicijativi Partnerstvo za otvorenu upravu, koju čine predstavnici organa državne uprave, službi Vlade Republike Srbije, posebnih organizacija, nezavisnih državnih organa, Narodne skupštine Republike Srbije, Privredne komore Srbije, jedinica lokalne samouprave, kao i predstavnici devet organizacija civilnog društva izabranih putem javnog poziva u saradnji Ministarstva i Kancelarije za saradnju sa civilnim društvom.

Imajući u vidu okolnosti i mere prevencije usled epidemije izazvane virusom COVID-19, a u cilju zaštite zdravlja svih učesnika, konsultativni sastanci pdržani su online, putem zoom aplikacije.

 Skip to content