ODRŽAVANJE OKRUGLOG STOLA SA PREDSTAVNICIMA ROMSKE ZAJEDNICE NA TEMU „NOVOSTI U OBLASTI UPISA U MATIČNE KNJIGE ROĐENIH, PRIJAVE PREBIVALIŠTA I PRIBAVLJANJA LIČNIH DOKUMENATA“

Danas je u Subotici održan treći Okrugli sto po redu sa predstavnicima udruženja čija je oblast delovanja zaštita i unapređenja prava pripadnika romske nacionalne manjine, kao i zainteresovanim pripadnicima romske nacionalne manjine na temu “Novosti u oblasti upisa u matične knjige rođenih, prijave prebivališta i pribavljanja ličnih dokumenata“.

Okrugli stolovi se organizuju širom Srbije u okviru kampanje koja je proistekla iz Sporazuma o razumevanju zaključenog između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Zaštitnika građana i Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), kako bi se pronašla rešenja za preostale izazove u oblasti pribavljanja ličnih dokumenata građana, projekta koji već nekoliko godina zajednički realizuju organizatori ovog skupa, nadležni državni organi i nevladin sektor.

Prisutnima se obratila i Jasmina Benmansur, načelnica Odeljenja za lični status građana u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave, koja je istakla posvećenost ovog Ministarstva rešavanju problema lica koja do sada nisu upisana u matičnu knjigu rođenih, kako činjenicom da je unapređen zakonodavni okvir koji uređuje ovu oblast u skladu sa najboljim uporednopravnim rešenjima, tako i u postizanju rezultata u okviru sveobuhvatne akcija i zajedničke saradnje uspostavljene u okviru Sporazuma o razumevanju zaključenog sa Zaštitnikom građana i UNHCR, priznatih i od strane relevantnih međunarodnih institucija.

“Posle više od dve godine marljivog rada i zalaganja možemo reći da smo sve bliže za nas željenom cilju – ostvarivanju sistemskog i održivog rešenja za podizanje kapaciteta nadležnih organa za pružanje potrebnog nivoa usluga građanima u ovoj oblasti, kao i onih izvan sistema kako bi lica koja nisu upisana u matičnu knjigu rođenih shvatili značaj i obavezu ostvarivanju prava na upis u matičnu knjigu rođenih“, rekla je Benmansur, naglasivši da je već značajnom broju lica pružena pomoć u ostvarivanju prava iz ličnog status građana.

“Imajući u vidu da će Ministarstvo, Zaštitnik građana i UNHCR, sa svojim partnerima u 2015. godini aktivnosti usmeriti na dalje pružanje pomoći pripadnicima romske nacionalne manjine u različitim postupcima iz oblasti ličnog statusa građana, veoma je značajno da oni budu upoznati sa svim naporima koje ulažemo da se ovaj problem prevaziđe u potpunosti. Nadamo se da će okrugli stolovi koje organizujemo za upoznavanje predstavnika romske zajednice sa svim našim aktivnostima, obezbediti njihovu punu uključenost i zainteresovanost za ostvarivanje prava i obaveze upisa u matičnu knjigu rođenih“, zaključila je Benmansur.Skip to content