OKRUGLI STO POVODOM PREDSTAVLJANJA I JAVNE RASPRAVE O NACRTU ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU

Potpredsednica Vlade Republike Srbije i ministarka državne uprave i lokalne samouprave dr Kori Udovički, obratila se učesnicima okruglog stola povodom javne rasprave o Nacrtu zakona o inspekcijskom nadzoru. Ovaj okrugli sto je prvi u nizu tokom javne rasprave koja će trajati od 5. do 30. septembra 2014. godine.

 

Pozdravljajući učesnike skupa, Udovički je izrazila posebnu zahvalnost USAID Projektu za bolje uslove poslovanja, za nemerljivu pomoć i saradnju pruženu tokom izrade Nacrta zakona i pripreme javne rasprave.

„Pred vama je zakonski projekat sa najvećim potencijalom da doprinese ciljevima reforme javne uprave koja je pred nama“, izjavila je Udovički i dodala da je osnovni cilj da se država učini delotvornom.

Udovički je podvukla da se Nacrtom zakona predviđa redovno, ravnomerno i principijelno obavljanje inspekcijskog nadzora i da planovi nadzora moraju biti javni, kao i da se moraju donositi na objektivno procenjenim rizicima.

„Niko neće moći da izbegne nadzor, a biće mnogo teže da se on zlouprotrebi u cilju selektivnog kažnjavanja. Upravo je predvidivost jedna od osnovnih karakteristika Nacrta zakona čime se smanjuje prostor za korupciju i selektivnu pravdu“, istakla je Udovički i dodala da cilj nadzora nije da se „hvataju“ greške i prekršaji i da se na taj način popunjava budžet.

„Najviše koristi od ovog Zakona imala bi privreda Srbije, koja se i najviše borila za njegovo donošenje“, naglasila je potpredsednica Vlade, dodavši da je Nacrtom zakona predviđeno bitno smanjivanje administrativnih troškova koje nadzor nameće privredi.

„Ukoliko se ovaj Zakon usvoji do kraja godine, njegova puna primena se očekuje do kraja 2015.“, dodala je Udovički i istakla da će upravo sprovođenje ovog Zakona predstavljati najveći izazov.

Nakon predstavljanja Nacrta zakona i diskusije, Dušan Stojanović, direktor Direkcije za elektronsku upravu, predstavio je e-portal javne rasprave, putem kojeg mogu biti dostavljani komentari, predlozi i sugestije na akte koji su predmet javne rasprave.Skip to content