Osnaživanje saradnje Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Republike Srbije dr Aleksandar Martinović i ministar uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Senka Jujić potpisali su Odluku o obrazovanju Radne grupe za koordinaciju nastavka aktivnosti u realizaciji Memoranduma o saradnji.

Sastanak je održan nakon zajedničke sednice Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Srpske u Banjaluci.

“Zadatak Radne grupe je razmena dobre prakse i normativnih rešenja, razmena iskustava i pružanje ekspertske podrške u planiranju, pripremi i sprovođenju projekata i drugih aktivnosti koje za rezultat treba da imaju iznalaženje najadekvatnijih rešenja određenih pitanja, te razmena državnih službenika upućivanjem na stručno usavršavanje stažiranja, razmena publikacija i druge stručne literature, kao i realizacija ostalih oblika saradnje dogovorenih između strana potpisnica“, saglasni su ministri Martinović i Jujić.

Podsetimo, u cilju intenziviranja odnosa i jačanje partnerstva, dva resorna ministarstva su 2019. godine potpisala Memorandum o saradnji kojim je predviđeno unapređenje odnosa u različitim oblastima iz delokruga nadležnosti dva ministarstva.

Na osnovu potpisanog Memoranduma, a u cilju njegovog efikasnog sprovođenja, te postizanja još kvalitetnijih rezultata, sproveden je Akcioni plan. Takođe, formirana je i Radna grupa za koordinaciju čitavim procesom ostvarivanja planiranih aktivnosti.

Na sastanku je zaključeno da je saradnja dva ministarstva dovela do pozitivnih efekata i dogovoreno je da se u narednom periodu saradnja proširi na nove oblasti u okviru reforme javne uprave, lokalne samouprave, upravljanja ljudskim resursima i u okviru stručnog usavršavanja zaposlenih u organima uprave i organima jedinica lokalne samouprave.

Delegacije Srbije i Srpske prisustvovaće danas centralnoj ceremoniji obeležavanja Dana sećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji „Oluja”, koja će se prvi put održati u Republici Srpskoj, u Prijedoru.

Foto galerija – izvor Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske i TanjugSkip to content