Otvoreno sa načelnicima o primeni novog ZUP-a

Državni sekretar u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Željko Ožegović obratio se danas učesnicima konsultativnog sastanka koji je u Privrednoj komori Srbije održan povodom početka primene novog Zakona o opštem upravnom postupku. Na sastanku su u otvorenoj diskusiji učestvovali i predstavnici opštinskih i gradskih uprava 25 lokalnih samouprava širom Srbije.

 

„Na ovo značajnom propisu radilo se punih 15 meseci uz širok konsultativni proces i propisno sprovedenu javnu raspravu“, rekao je Ožegović i naglasio da je sada svima koji su uključeni u proces u fokusu dosledna primena zakona. On je istakao da je obaveza razmene podataka iz službenih evidencija prvi izazov sa kojim su se lokalne samouprave susrele u sprovođenju ZUP-a i podvukao važnost usmeravanja i podrške načelnika uprava celom procesu.

„Veliku pažnju ćemo posvetiti i obukama, tako da planiramo edukacije za 90 budućih trenera na lokalnom nivou, koji će novostečena znanja prenositi svojim kolegama“, dodao je državni sekretar istakavši da je ideja da se obuke sprovode preko onlajn platforme, na sličan način kao što je to učinjeno i sa inspektorima na lokalu prilikom obuka u vezi Zakona o inspekcijskom nadzoru.

 

Ožegović je podvukao da pokrenut i sajt www.dobrauprava.rs koji je namenjen praćenju primene odredbi zakona koji se odnose na razmenu podataka, a podsetio je da je ideja da što više gradova i opština ispune zadate kriterijume kako bi se našli u „Klubu dobre uprave“.

„Zakon je postavio strateške pravce i ciljeve, a sada je možda i najznačajniji, operativni deo na vama – načelnicima uprava, gradonačelnicima i predsednicima opština“, poručio je Ožegović predstavnicima lokalnih samouprava i pozvao ih da uz zajedničko angažovanje promenimo i poboljšamo državnu upravu.Skip to content