Partnerstvo za otvorenu upravu – saradnja sa organizacijama civilnog društva

U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave održan je konsultativni sastanak članova Projektne grupe za izradu Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu sa predstavnicima organizacija civilnog društva.

U procesu izrade Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nadležno za sprovođenje aktivnosti u vezi sa ovom inicijativom, pozvalo je predstavnike organizacija civilnog društva da u nastavku saradnje na izradi Akcionog plana daju svoj doprinos unapređenju mera i aktivnosti predviđenih Akcionim planom.

Sastanak je održan 4. jula 2014. godine u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. Prisutne je pozdravio Željko Ožegović, državni sekretar, naglašavajući značaj učešća i angažovanja civilnog društva u procesima odlučivanja, kao i doprinos prilikom uočavanja nedostataka i predlaganja načina za njihovo prevazilaženje, što doprinosi da organizacije civilnog društva budu aktivan partner u procesu rešavanja aktuelnih pitanja.

 

Sastankom je predsedavala Jasmina Benmansur, pomoćnik ministra i rukovodilac Projektne grupe za izradu Akcionog plana, koja je takođe istakla važnost učešća organizacija civilnog društva u izradi Akcionog plana i upoznala prisutne sa dosadašnjim aktivnostima u tom procesu.

Pokazujući zainteresovanost i želju da se uključe u izradu Akcionog plana za sprovođenje inicijative Partnerstva za otvorenu upravu, preko trideset predstavnika organizacija civilnog društva odazvalo se pozivu i dalo više konstruktivnih predloga za unapređenje aktivnosti predviđenih Akcionim planom, kao i sugestija za eventualne dodatne aktivnosti koje bi trebalo uključiti u Akcioni plan.

Na sastanku je dogovoreno da se saradnja sa organizacijama civilnog društva nastavi i u narednom periodu kako bi se unapredio tekst radne verzije Akcionog plana do njegove konačne verzije koja će biti upućena Vladi na usvajanje.Skip to content