Počela javna rasprava o Nacrtu zakona o Zaštitniku građana

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave započelo je danas javnu raspravu o Nacrtu zakona o Zaštitniku građana.

Ministarstvo poziva predstavnike državnih organa, organa autonomne pokrajine i organa jedinica lokalne samouprave, predstavnike akademske i stručne javnosti i druga zainteresovana lica da se upoznaju sa tekstom Nacrta zakona o Zaštitniku građana i daju svoje predloge, primedbe i sugestije, koje će nakon završetka javne rasprave Ministarstvo analizirati i na osnovu čega će sačiniti i objaviti izveštaj o održanoj javnoj raspravi.

Javna rasprva traje od 28. aprila do 18. maja 2021. godine.

Sva dokumenta u vezi za Nacrtom zakona o Zaštitniku građana objavljena su na sajtu Ministarstva, kao i na Portalu eUprave.Skip to content