Počela sa radom Posebna radna grupa za praćenje stanja u vezi sa popunjavanjem položaja u organima državne uprave

Posebna radna grupa za praćenje stanja u vezi sa popunjavanjem položaja u organima državne uprave, koju je formiralo Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samouprau i kojoj predsedava ministarka Marija Obradović, počela je sa radom danas razgovorom o razvoju politike za dalju profesionalizaciju državnih službenika na položaju u Srbiji.

Obradović je poručila da je depolitizacija službenika na položaju jedan od prioriteta rada Ministarstva u ovom mandatu, kao i jedan od prioriteta u procesu pristupanja Srbije EU.

Ona je navela da je cilj Posebne radne grupe uspostavljanje bolje komunikacije između svih relevantnih učesnika koji imaju ulogu u procesu popunjavanja položaja, kao i formiranje novog Okvira o upravljanju licima na položaju, njegova implementacija u propise i primena u praksi. Okvir treba da podržava i usmeri ulogu i razvoj lica na položajima u državno-službeničkom sistemu.

Na sastanku je dogovorena dinamika rada i okvirni plan daljih aktivnosti, a Ministarstvo će pratiti napredak u ovoj oblasti.

Posebnu radnu grupu čine, pored zaposlenih Ministarstva, predstavnici Kabineta predsednika Vlade, Generalnog sekretarijata Vlade, Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo, Nacionalne akademije za javnu upravu i Službe za upravljanje kadrovima.

Foto galerijaSkip to content