Podrška MDULS Krupnju za unapređenje funkcionisanja opštinske uprave

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Marija Obradović razgovarala je danas sa načelnikom opštinske uprave opštine Krupanj Miloradom Simićem o unapređenju kvaliteta rada ove jedinice lokalne samouprave.

Na radnom sastanku bilo je reči o budućoj saradnji, posebno u delu koji se odnosi na infrastrukturne projekte, ali i uspostavljanje Jedinstvenog upravnog mesta u opštini Krupanj.

Ministarka Obradović je pozvala načelnika opštinske uprave Simića da ova JLS dobro pripremi konkursnu dokumentaciju i aplicira sa kvalitetnim projektima  na novom konkursu za dodelu sredstava iz Budžetskog fonda, koji će MDULS raspisati u januaru sledeće godine.

Takođe, apelovala je da se do januara unaprede elektronske baze opštine Krupanj, kako bi opština mogla da konkuriše i za sredstva za uspostavljanje JUM-a, čime bi i stanovnici ove JLS mogli na jednom mestu da završavaju sve poslove sa svojom lokalnom administracijom.

Obradović i Simić razgovarali su o višestrukoj koristi koju će opština Krupanj imati od primene Programa za reformu sistema lokalne samouprave, usvojenog ove godine, a koji će omogućiti profesionalizaciju i modernizaciju svih aspekata funkcionisanja jedinica lokalne samouprave u našoj zemlji, kao i jačanje transparentnosti i povećanje učešća građana u javnim poslovima.Skip to content