Posmatrači OEBS sa predstavnicima MDULS o biračkom spisku

Predstavnici Posmatračke misije OEBS/ODIHR-a za parlamentarne izbore u Srbiji, zakazane za 24. april, razgovarali su danas sa državnim sekretarom u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave Ivanom Bošnjakom i predstavnicima Ministarstva o vođenju i ažuriranju Jedinstvenog biračkog spiska (JBS), kao i drugim pitanjima u vezi sa JBS iz nadležnosti Ministarstva.

Bošnjak je posmatračima iz OEBS/ODIHR rekao da je Jedinstveni birački spisak javna isprava u kojoj se vodi jedinstvena evidencija državljana Republike Srbije koji imaju biračko pravo. Napomenuo je da se birački spisak redovno ažurira, istovremeno ističući da je od  marta 2014. godine u  JBS upisano oko 370.000 novih građana sa pravom glasa, a da je istovremno izbrisano nešto manje od njih 400.000, što ukazuje i na problem smanjenja broja stanovnika u Srbiji.

„To nam je velika briga i nas kao državu posebno brine da je mnogo onih koji odlaze u inostranstvo“, rekao je Bošnjak, precizirajući.

 

Govoreći o broju upisanih birača u JBS, državni sekretar je podvukao da je podatak koji se dnevno ažurira odnosno menja, objasnivši da se u JBS upisuju oni koji su stekli biračko pravo po raznim osnovama, na primer punoletstvo, a ispisuju umrli, kao i druge promene.

Na pitanje šta bi unapredili u JBSu Bošnjak je takođe rekao da je težnja MDULS-a da se u budućnosti više koriste elektronske upravne procedure u smislu razmene podataka između državnih organa, kako bi se lakše i brže obavljala razmena podataka i kako bi se rasteretili građani.

Posmatrače OEBS/ODIR, koji su nedavno stigli u Srbiju i sa predstavnicima MDULS zatražili sastanak, interesovalo je koja je procedura kada birač želi da glasa na izabranim biračkom mestu, kako se evidentiraju birači koji imaju prebivalište na Kosovu i Metohiji, šta državljanin Srbije, koji živi u inostranstvu, mora da poseduje od dokumenata da bi ostvario svoje biračko pravo, na koji način se izlažu delovi biračkog spiska za područja jedinica lokalnih samouprava i kako glasaju vojnici i zatvorenici.

Odgovore na ta pitanja dali su im glavni upravni inspektor Upravnog inspektorata MDULS Zoran Petrović i savetnica ministarke državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički, Ivana Antić.

Petrović je naveo da je od donošenja Zakona o Jedinstvenom biračkom spisku 2011. godine država stekla uvid u broj birača, pošto su do tada jedinice lokalne samouprave vodile biračke spiskove, svaka za sebe.

On je precizirao da je jedino Republička izborna komisija ovlašćena da saopšti broj birača upisanih u JBS u koji su, takođe, upisani i državljani Srbije koji borave u inostranstvu.

Govoreći o biračima sa Kosova i Metohije, Petrović je rekao da će oni, ukoliko imaju boravište van pokrajine, moći da glasaju u opštini u kojoj su prijavljeni, ali samo za parlamentarne izbore, dok će oni birači, koji žive na teritoriji Kosova i Metohije, glasati tamo gde izbori budu organizovani.

On je posmatračima precizirao da se izmene u JBS mogu uneti do 72 sata uoči održavanja izbora, ali isključivo na zahtev birača, a Antićeva je pojasnila na koji način jedinice lokalne samouprave, koje ažuriraju birački spisak za područija svojih opštinskih odnosno gradskih uprava, izlažu delove biračkog spiska. Napomenula je da je reč o zakonskoj obavezi kao i da se izlaganje vrši u sedištu jedinice lokalne samouprave, putem računarske opreme, na način što se graćanima omogući da unošenjem svog JMBGa, provere da li su upisani u birački spisak.

Misija OEBS će dan nakon izbora saopštiti na konferenciji za novinare, zajedno sa Parlamentarnom skupštinom Saveta Evrope, svoje preliminarne nalaze i zaključke parlamentarnih izbora u Srbiji.Skip to content