Potpisan Protokol o razmeni podataka u postupku postavljanja privremenog zastupnika u upravnom postupku

U cilju doprinosa većoj javnosti rada i efikasnosti u postupku postavljanja privremenih zastupnika, a na osnovu Ustavom i zakonom zajamčenog prava stranaka na zakonitu, jednaku i pravičnu zaštitu njihovih prava, danas je u Ministarstvu pravde potpisan Protokol o razmeni podataka u postupku postavljanja privremenog zastupnika u upravnom postupku (Protokol) između Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, Ministarstva pravde i Advokatske komore Srbije.

Potpisanim Protokolom bliže se uređuje način dostavljanja zahteva nadležnog organa uprave za obaveštenje o advokatu koji po redosledu sa spiska advokata treba da bude postavljen kao privremeni zastupnik u upravnom postupku. Takođe, Protokolom se uređuju i način obaveštenja advokatske komore o advokatu koji po redosledu sa spiska advokata treba da bude postavljen kao privremeni zastupnik, kao i mere informacione bezbednosti i zaštite podataka o ličnosti u postupku postavljanja privremenih zastupnika u upravnom postupku.

Na osnovu potpisanog Protokola, Advokatska komora Srbije obavezala se da će preduzeti sve neophodne mere (izrada programske aplikacije, uspostavljanje call centra, formiranje liste advokata – privremenih zastupnika prema teritorijalnoj nadležnosti osnovnih sudova u Republici Srbiji) i obavestiti potpisnike Protokola o tačnom datumu i satu početka rada jedinstvenog call centra za postavljanje privremenih zastupnika.

Protokole su potpisali ministar državne uprave i lokalne samouprave dr Aleksandar Martinović, ministarka pravde Maja Popović i potpredsednik Advokatske komore Srbije dr Veljko Delibašić. Protokol je stupio na snagu danom potpisivanja.

 

 Skip to content